Места без вода в региона

0
1195
08:00/14:00с. Паничерево – поради авария Ø 80 АЦ на ул. Трите върха – без вода Ниска зона;
08:00/14:00с. Копринка – поради аварии 2 бр. – без вода югоизточната част от населеното Място;
Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here