Вижте в Пресс ТВ решенията от днешното заседание на МС

0
795

Правителството предлага трима дейци в областта

 на културата и спорта да бъдат удостоени

с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои с орден „Св. Св. Кирил и Методий”  Виолета Бахчеванова, майор Ради Радев и доц. д-р Никола Дагоров.

За награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий” – огърлие, за особено значимите заслуги в областта на културата и изкуството е предложена актрисата Виолета Бахчеванова. Тя е родена на 22 март 1935 година в София. Завършва „Актьорско майсторство“ във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ през 1959 година в класа на проф. Филип Филипов. За таланта на Бахчеванова говорят ролите й в Народния театър, където преминава творческата й кариера.  Публичният й дебют там е през 1961 година в ролята на Мария Десислава в пиесата „Иван Шишман“, която се представя 315 пъти- своеобразен рекорд за най-дълго играната женска роля в 100-годишната история на Народния театър. В продължение на 33 години Виолета  Бахчеванова изиграва над 50 главни роли в класически и съвременни, чуждестранни и български пиеси под режисурата на водещите имена в българския театър. През 2013 година получава награда „Икар“ за изключителен творчески принос към българския театър.

За големите му заслуги в областта на културата и изкуството с орден „Св. Св. Кирил и Методий“- първа степен правителството предлага да бъде награден  майор Ради Радев. Той е роден на 23 януари 1972 година в град Добрич. Завършва Академия за музикално и танцово изкуство в гр. Пловдив със специалности дирижиране и композиция в класовете на доц. Стефан Мутафчиев и проф. Иван Спасов. Музикалната кариера на майор Радев започва в ДФА „Тракия“- Пловдив, преминава през Българското национално радио, за чийто фонд написва около 400 произведения. От 2007 г. майор Ради Радев е главен диригент на Гвардейския представителен духов оркестър, а от 2008 г. е назначен за главен диригент на Българската армия и началник на Гвардейския представителен духов оркестър. Негови произведения се изпълняват от „Мистерия на българските гласове“, ансамбъл „Тракия“- Пловдив, ансамбъл „Добруджа“- Добрич. Член е на Съюза на Българските композитори.

С орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, за особено значими заслуги за развитието на спорта и спортната наука, да бъде удостоен доц. д-р Никола Дагоров, предлага още кабинетът. Доц. Дагоров е роден на 3 юни 1925 година. От 1942 до 1955г. е член на националния отбор по лека атлетика, десет пъти е подобрил националния рекорд в дисциплината „троен скок“, като 6 пъти е бил републикански шампион. В продължение на 15 години, от 1953 до 1968 година, доц. д-р Дагоров е бил лекар на националния отбор по лека атлетика. Работил е в редица елитни болници-ИСУЛ, Пирогов,  Спортен диспансер- София и др. Като експерт на Международната футболна федерация (ФИФА) провежда курсове в Нигерия, Тайланд и Бангладеш по проблемите на спортния травматизъм. Бил е съветник към Министерство на народното здраве в Кувейт по проблемите на спортната медицина.

 

Комодор Димитър Ангелов ще бъде освободен

като заместник-командир на ВМС

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаването на комодор Димитър Ангелов като заместник-командир на Военноморските сили.

Предложението е във връзка с предстоящо назначаване на комодор Ангелов на длъжност извън територията на страната.

 

В областите Русе, София, Бургас и Стара Загора е

 най-голям процентът на осиновени кучета

 

Най-голям е броят на осиновените безстопанствени кучета в областите Русе, София, Бургас и Стара Загора. Това показва анализът на получената от общините информация за изпълнението на програмите за овладяване на популацията от безстопанствени кучета. Осиновените кучета в страната през 2014 година са 2 336. При изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в страната през 2014 г. са заловени 20 271 кучета. Кастрираните и обработени кучета съгласно Закона за защита на животните са 15 038 броя, от тях 14 830 броя са върнати на местата на залавянето им.

 

Селата Киркова махала и Василковска махала в Ловешко

се присъединяват към селата Голец и Славщица

 

Министерският съвет реши да присъедини с. Киркова махала към с. Голец и с. Василковска махала към с. Славщица. Селата се намират в община Угърчин, област Ловеч. Административно-териториалната промяна е предложена от кмета на община Угърчин и за нея са приети Решения от Общинския съвет. Основният аргумент за присъединяването им е, че селата Киркова махала и Василковска махала нямат постоянно живеещо население и съответно не отговарят на изисквания, разписани в чл. 3, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на България.

 

Одобрен е годишен доклад за дейността

на Националния координационен механизъм

по правата на човека

 

Кабинетът одобри доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) за 2014 г.

НКМПЧ беше създаден във връзка с необходимостта за предприемане на конкретни стъпки към подобряване на координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека. Проведените заседания и изградената мрежа за контакти на експертно ниво поставиха началото на процеса на съвместна работа и споделена отговорност в правозащитната сфера между държавните органи, независимите институции и неправителствените организации.

Основните дейности на НКМПЧ са насочени към разпределяне между държавните органи и институции на изпълнението на задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека, както и обсъждането целесъобразността от присъединяването на България към международни договори в областта на правата на човека.

 

Приет е План за действие за периода 2015-2017г.  в изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение

 

Министерският съвет прие План за действие за 2015-2017г. в изпълнение на Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение за периода 2015-2020 година. Стратегията бе приета на 22 октомври 2014 година с регламент изпълнението й на оперативно ниво да се осъществява чрез двугодишни планове за действие.

Приоритет в Плана за действие е осигуряване на качество и ефективност на професионалното обучение чрез работа (дуално обучение), по-широко прилагане на модулна организация за улесняване на достъпа до професионално обучение на лица на възраст над 16 години, включително рано напуснали и отпаднали от училищната система. Създава се по- действена връзка между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса с възможности за плавен преход между училище и работно място, както и ограничаване на младежката безработица.

Съгласно Плана за действие ще се работи интензивно за създаване на предпоставки за материална осигуреност на професионалната подготовка, за подобряване на конкурентоспособността, за повишаване на привлекателността на обучението и намаляване броя на рано напусналите образователната система, както и за по-успешно интегриране на обучаваните на пазара на труда.

Стремежът е към по-добро развитие на система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите и преподавателите и подкрепа за кариерно развитие, стимулиране на включване на млади специалисти в образователната система. Предвидено е обучение на наставници за провеждане на практическо обучение в реална работна среда за постигане на компетентности в съответствие с изискванията и потребностите на бизнеса.

Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация е част от основните приоритети, залегнали в Плана за действие за 2015-2017г.

 

Изменя се редът за функционирането и разпределението на средствата от Фонд „Солидарност

 

Правителството промени реда за разпределение на средствата от фонд „Солидарност“. Целта е да се подобри ефективността на усвояването на средствата от фонда и да се минимизира рискът от неусвояване на средствата поради кратките срокове за разходване им в срок от 18 месеца от получаването им по сметката на МРРБ.

Изменението включва и промени във функциите на Националния координатор на помощта, с цел подобряване на ефективността на функционирането на Координиращия орган на фонд  „Солидарност“ и кандидатстването на получателите на помощта. Предоставя се възможност Националният координатор на помощта да изменя списъка с одобрените приоритетни операции, да разпределя неусвоения финансов ресурс след първоначалното обявяване на изискванията за кандидатстване. По този начин Националният координатор и Координиращият орган на фонда ще могат да предприемат навременни мерки, свързани с предоставянето на освободения финансов ресурс за изпълнението на операции, които не са включени в първоначалния списък на операциите, които да бъдат финансирани. Тези операции са резултат от щетите от съответното бедствие, но не са включени в първоначалния списък с предложения за финансиране, поради първоначален недостиг на средства.

Отпада и изискването изпълнителните органи да използват средствата, получени за вече възстановени операции, само за финансиране на други мерки за възстановяване на щети от бедствието. Промяната се налага тъй като много от пострадалите организации не разполагат с необходимите средства за изпълнение на това изискване и така се създава реален риск, както за усвояването на средствата от фонд „Солидарност“, така и за финансовата стабилност на изпълнителните органи.

Предвидените мерки ще подобрят ефективността на работа на фонда и ще намалят риска от непълно усвояване на средствата от него.

С друго свое решение правителството отмени приетата през декември 2014г. Методология за разпределение на средствата, получени от България по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС.

 

79 деца ще получат персонални пенсии

79 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 103, 64 лв. месечно, реши правителството. Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат, считано от днес. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 49 семейства, останали в затруднено финансово положение след загубата на единия или двамата родители.

 

Правителството предоставя допълнително 1 541 890 лв.

за стипендии на ученици от училища с високи резултати

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища в размер на 1 541 890 лв.

Средствата са разпределени на базата на постигнати резултати от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. С осигурените средства ще се даде възможност на най-добре представилите се общински училища да повишат качеството си на образование. Средствата са в рамките на предвидените разходи по бюджета на МОН за 2015г.

 

МС ще приключи две дела срещу България пред ЕСПЧ

 

Правителството одобри приятелско споразумение и едностранна декларация по две дела срещу България в Европейския съд по правата на човека.

Приятелското споразумение ще бъде сключено с Цветан Дамянов, който претендира за нарушение на правото на справедлив съдебен процес. То се изразява във факта, че въпреки произнасянето на национален съд в негова полза относно собствеността на земеделска земя, до момента на подаване на жалбата в ЕСПЧ решението на съда не е било изпълнено. С акта държавата признава допуснатото нарушение и се съгласява да заплати на Цветан Дамянов 1200 евро обезщетение.

Едностранна декларация ще бъде направена по жалбата на Анита Атанасова. Тя се оплаква от продължителния период на изпълнително дело, образувано след наказателно производство срещу трето лице, в което Атанасова е конституирана като граждански ищец и й е било присъдено обезщетение. Предложеното от ЕСПЧ обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делото е 1300 евро.

Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.

 

Правителството разреши продажбата на два болнични имота

Кабинетът даде съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение – недвижим имот, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „д-р Георги Странски““ ЕАД гр. Плевен. Разглежданият недвижим имот не се ползва за лечебна или друга спомагателна дейност и е с отпаднала необходимост за болницата.

С друго решение правителството даде съгласие за продажба на обособена част от недвижим имот, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги““ ЕАД, гр. Пловдив. Недвижимият имот е съсобствен между УМБАЛ „Свети Георги“ и МБАЛ „Здраве“ ООД. Частта, която притежава лечебното заведение е незначителна, поради което не може да бъде използвана от болницата по подходящ начин. Ето защо е взето решение имотът да бъде продаден чрез пряко договаряне на съсобственика.

Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане изцяло в лечебните заведения и ще се използва само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции пряко свързани с предмета на дейност. На законово основание 20 на сто от цената на сделките ще бъдат внесени в държавния бюджет.

 

Отчуждават се частни имоти за изграждане на електропроводи за жп линията Пловдив – Свиленград

 

Правителството прие решение за отчуждаване на части от 17 имота с обща площ 578 кв. м за реконструкцията на съществуващи електропроводи, част от цялостния проект за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград. Терените се намират в местностите „Табите” и „Сувантията” в землището на гр. Любимец.

Процедурата се финансира от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, която следва да уведоми собствениците за решението на Министерския съвет. То може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Кабинетът учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на община Добричка върху четири имота – държавна собственост, с обща площ 3,6 дка. Имотите се намират в землищата на селата Стожер и Драганово и са необходими за изграждане на пътна връзка до регионалното депо за твърди битови отпадъци. Обектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕФРР и българското правителство чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Три общини получават имоти от държавата

 

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имоти и ги прехвърли безвъзмездно в собственост на общините Георги Дамяново, Плевен и Севлиево.

Местната власт в Георги Дамяново получава терен от 17,7 дка с изградени в него 12 бунгала (всяко с площ 60 кв. м и състоящо се от две стаи и санитарен възел), друга жилищна сграда, столова с кухненски блок и културен дом край с. Говежда. Общината ще го използва за предоставяне на социални услуги на възрастни хора с психични разстройства.

На община Плевен се предоставя двуетажна вилна сграда в местността „Кайлъка”. Тя ще бъде ползвана за регионален туристически бизнес център по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2014-2020 г.”.

Община Севлиево ще ползва терен от 1500 кв. м на ул. „Видима” №33. Той е необходим за изграждане на обръщало и паркинг за обслужване на гробищния парк.

Отстранена беше и допусната техническа грешка в решение на МС от 2014 г. за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост. Правилното име на селото, в чието землище се намира имотът, е Липинци, а не Липница, както е изписано.

 

Правителството одобри резултатите от три Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри докладите за резултатите от заседанията на три Съвета на ЕС-  „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Правосъдие и вътрешни работи“ и „Общи въпроси“.

В рамките на проведеното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, в част „Правосъдие“  беше постигнат общ подход по Регламента за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз. Съветът проведе политически дебат по предложението за Регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор (ЕРРО), като беше изразена широка подкрепа по текста на първите 16 разпоредби от предложението. Тези разпоредби уреждат едни от най-важните норми на бъдещия акт, свързани с организацията и функционирането на Европейската прокуратура.  България подчерта, че от самото начало на преговорите по досието подкрепя идеята за създаването на силна и преди всичко ефективна Европейска прокуратура, като изтъкна, че същевременно, е изключително важно всички държави-членки да подкрепят създаването на тази институция. България ще продължи да участва активно в преговорите с оглед подкрепа за създаване на силна и ефективна Европейска прокуратура, която на практика може да защити интересите на европейските граждани и европейските средства от престъпни посегателства.

В рамките на заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика . в частите „Транспорт“ и „Телекомуникации“  министрите приеха доклад за напредъка по предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 за създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети. Това важи и за Регламента относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж. По отношение на жп транспорта беше приет доклад за напредъка по предложението за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Единно европейско железопътно пространство. В областта на морския транспорт беше приет Общ подход по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В сектора на телекомуникациите беше проведено обсъждане на новият документ на Европейската комисия – Стратегия за цифров единен пазар за Европа и бе набелязана подкрепа от всички държави- членки за нейните цели, с акценти върху отворените данни, големите данни, услугите в облак, цифровите платформи, като ще се извършва регулиране, само при необходимост и при отчитане на националните аспекти. Съветът прие Общ подход по предложението за програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите и прие Заключения относно прехвърлянето на управлението на Службата за присвояване на имена и адреси в интернет (IANA) към многостранната общност на заинтересованите страни. В рамките на Съвета се проведе и Първа среща на министрите от Източното партньорство по въпросите на цифровата икономика, на която беше приета Декларация, за общите ангажименти по развитието на цифровата икономика.

Правителството одобри и доклада за резултатите от участието в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“. Министрите проведоха дискусия по темата за миграцията с фокус върху мерките за релокация и презаселване. Обмен на мнения имаше и по темата за сигурността, където беше откроена нуждата от разширяване на заключенията. По отношение темата за работните места, растежа и заетостта дискусията беше фокусирана основно върху цифровия дневен ред. Проведе се дискусия и се приеха Заключения за Бившата югославска република Македония. По отношение на Програмата за по-добро управление министрите се запознаха с актуалното състояние по подготовката на Междуинституционалното споразумение и се състоя обмен на мнения по Програмата за по-добро управление, представена от Комисията на 19 май 2015 г.

Кабинетът одобри и позицията на Република България за участие в неформална среша на министрите на спорта на държавите-членки на Европейския съюз, която ще се състои на 6 и 7 юли 2015 г. в град Люксембург. В рамките на предстоящото заседание, министрите ще проведат дискусии по три теми: представителството и координацията на ЕС в Управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA), отношенията между националните /европейските публични власти и спортното движение и отношенията между националните /европейските публични власти и Съвета на Европа в областта на спорта.

 

Посланик Минчев ще подпише българо-украинската спогодба за експлоатацията на железопътните фериботи

 между двете страни

Правителството упълномощи посланика ни в Киев Красимир Минчев да подпише от българска страна Спогодбата между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и Министерството на инфраструктурата на Украйна за установяване на специален режим на експлоатация на железопътните фериботи между двете страни по предварително установен ред.

Проектът на документа беше утвърден от кабинета през месец май като основа за преговори. Чрез подписването на спогодбата ще бъде разрешен проблемът с допустимия брой лица, които могат да бъдат на борда на фериботен кораб като придружаващи товара. Техният максимален брой е 92-ма при 12 според сега действащите договорености.

 

Осигурени са допълнителни средства за обучение

на служители от публичната администрация

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 800 000 лв. Средствата са за разплащане на разходи за договорно и нормативно регламентирани дейности на Института по публична администрация, като 500 000 лв. са за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет, а останалите се осигуряват чрез преструктуриране на разходите.

Съгласно Закона за държавния служител ИПА е оторизиран да провежда задължително обучение на две основни групи служители в държавната администрация – постъпващи за първи път на държавна служба и заемащи за първи път ръководна длъжност. В същото време през 2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” на Института беше възложено обучението на значителен брой служители от централната и местната администрация. Това повиши натовареността на ИПА близо четири пъти над нормалната. С отпуснатите средства ще се осигури изпълнението на дейността на ИПА.

 

Министерският съвет одобри Решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

 

Правителството предлага на Народното събрание да приеме Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом). Предложението до Народното събрание се прави в съответствие с процедурата съгласно разпоредбите на чл. 86 от Конституцията на Република България.

Одобрението на Решението за собствените ресурси от Народното събрание се налага с оглед изпълнението на задълженията на България като държава членка на Европейския съюз (ЕС), в съответствие с чл. 311 от Договора за функциониране на ЕС и във връзка с чл. 11 от Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом. Съгласно тези разпоредби, след приемането от Съвета на ЕС на Решението относно системата на собствените ресурси на ЕС, то следва да бъде одобрено от всички държави членки, съгласно техните съответни конституционни изисквания и всяка държава-членка следва незабавно да уведоми генералния секретар на Съвета за приключването на процедурата.

Решението за собствените ресурси (2014/335, ЕС, Евратом) ще влезе в сила от първия ден на месеца след получаване на последната нотификация и ще породи действие от 1 януари 2014 година. До влизането в сила на новото решение, което се очаква да стане през 2016 г., системата на собствените ресурси се регулира от Решението на Съвета от 7 юни 2007 година (2007/436/ЕС, Евратом) и действащото законодателство за приложението му.

Влизането в сила на Решението за собствените ресурси има важно значение за ЕС, тъй като с него се регулира приложението на системата на собствените ресурси, която осигурява основната част от финансирането на политиките и дейностите по общия бюджет на Европейския съюз.

 

Създава се Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната

 

Правителството създаде Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната с председател министъра на финансите, който е национален координатор на подготовката на страната ни за въвеждане на единната валута. Членовете на съвета са заместник-министър на финансите, подуправител на Българската народна банка, член на Комисията за финансов надзор, заместник-министри на икономиката, външните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, правосъдието и други. Съветът ще се подпомага от експертни работни групи, които в рамките на своята компетентност непосредствено ще осъществяват практическата подготовка за членство на страната ни в еврозоната.

Сред основните функции на Съвета ще бъде разработване на проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, изготвяне на предложение до Министерския съвет за определяне на целева дата за приемане на еврото, организацията и координирането на практическата подготовка на страната ни за членство в еврозоната и ръководство и координиране на работата на експертните работни групи.

 

Облекчава се процедурата по утвърждаване

на площадки за проектиране

 

Процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране се облекчава с промени в Закона за опазване на земеделските земи, одобрени от кабинета. Измененията ще облекчат физическите и юридическите лица, които без промяна на предназначението в земеделски земи ще могат да изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях, е до 15 кв.м.

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени отдадени на концесия с решение на Министерски съвет, ще се извършва без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. Отпада необходимостта от утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране.

Прецизира се и текстът, който въвежда санкция за лицето, извършило строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението. Съгласно промяната санкция ще се налага на лицата, собственици на изградени обекти в земеделски земи без променено предназначение.

 

На длъжностните лица от държавната администрация

ще е необходимо разрешение, за да пътуват с билет бизнес класа

 

Длъжностни лица от държавната администрация ще могат да пътуват с билет бизнес класа на самолетите при продължителност на полета повече от 5 часа, след изричното разрешение на министъра на финансите. Това предвижда направеното допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации.

Даването на разрешение от  финансовия министър е своеобразна гаранция за спазване на принципа на целесъобразност при разходването на средства от бюджетите на съответните ведомства. Наред с това ползването на бизнес класа е съобразено със съществуващата възможност за промяна на датите на пътуване за самолетните билети, за промяна в маршрута и най-вече с възможността за възстановяване на платените средства за самолетните билети при отказване на пътуването. Отчетена е и тенденцията за спадане на цените на самолетни билети в бизнес класата с оглед съществуващата конкуренция между авиокомпаниите на пазара.

 

Оптимизира се структурата на Държавна агенция „Архиви”

 

Правителството направи промени в Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви”, които целят цялостна оптимизация на работата на ведомството.

Закрива се създаденото през 2011 г. Читателско-експертно-консултативно звено като специализиран помощен орган, който подпомага председателя на ДАА. Причина за това е фактът, че дейността му не е довела до очакваните резултати за подобряване на възможностите за обслужване на потребителите на архивна информация в читалните на държавните архиви. Премахват се съществуващите самостоятелни длъжности за служител по сигурността на информацията и експерт по връзки с обществеността, като с тези функции ще бъдат натоварени служители от специализирани дирекции. Прецизирани са функциите на структурните звена в Агенцията и свързаните с тях дейности. Общата численост на ДАА е намалена с 13 щатни бройки, което е предвидена в ПМС 8/2015 мярка за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет.

С промените се актуализират Тарифата за таксите, които се събират от ДАА, и Цените на предоставяните от агенцията услуги. Заплащането им е нормативно регламентирано в Закона за националния архивен фонд. Водещ принцип при формирането на размера им е покриването на разходите, присъщи за извършването на услугите и издаването на документите. Отчетени са потребностите на потребителите на архивна информация, както и възможностите за заплащане на дължимите суми за най-често заявяваните услуги от лица с ниски доходи.

Одобрена беше и промяна в Устройствения правилник на областните администрации, с която заместник-областните управители на област Пловдив се увеличават от двама на трима. Промяната е аргументирана с необходимостта от подобряване на координацията и взаимодействието с 18-те общини в областта, както и по-активна работа с представители на бизнеса за реализиране на политики за развитие на областта.

 

Правителството засилва ангажиментите си за превенция

на конфликт на интереси по инициативата

„Партньорство за открито управление”

 

Правителството одобри поемането на нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление”.

Вторият план по инициативата беше приет през м. юли м. г. Той потвърждава ангажимента на правителството за открито и ефективно управление, свързано с добре функционираща администрация и по-ефективно използване на бюджетни ресурси за качествено предоставяне на публичните услуги. Ангажиментите в него са групирани в четири области – тясно партньорство между администрацията и гражданското общество, подобряване на обществените услуги и законодателната рамка, по-ефективно управление на публичните средства, откритост на администрацията. Планът е отворен документ, който може да бъде допълван, а мерките в него – надграждани.

Целите, които си поставя правителството с изпълнение на ангажиментите са:

  • по-висока степен на превенция при възникване на конфликт на интереси;
  • постигане на по-високо равнище на фискална прозрачност и отчетност;
  • улеснен достъп и намалени бюрократични изисквания и разходи за участие в процедури за обществени поръчки за бизнеса и създаване на възможност за ефективен публичен контрол за избягване на злоупотреби;
  • подобряване на последващия контрол върху дейността по възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки и въвеждане на унифицирана последователна практика за контрол и отчетност;
  • необходимост от осъзнаване на разбирането за съда като организация в определен социален контекст.

 

Съвет по енергийна сигурност към правителството

ще координира националната политика в сектор енергетика

 

Съвет по енергийна сигурност към Министерския съвет ще координира националната политика в сектор енергетика и ще определя приоритетите на България в рамките на Европейския енергиен съюз. Решението е прието на днешното правителствено заседание.

Ролята на Съвета е да следи за провеждането на интегрирана енергийна политика за осигуряване на достъпна енергия за потребителите, за модернизация и доизграждане на националната енергийна инфраструктура и реформи в сектор енергетика. Съветът ще отговаря за ефективната координация между различните ведомства, които имат отношение към въпросите по енергийната сигурност на страната. Той ще следи енергийната политика и свързаните с тези въпроси външнополитически приоритети, включително участието на страната в инфраструктурни трансгранични енергийни проекти в Югоизточна Европа. Съветът ще съгласува позициите на България в енергийната сфера, както и ще подпомага международни задължения като председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателството на България на Съвета на ЕС и др.

За председател на Съвета по енергийна сигурност е определен заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, а негови заместници са министърът на енергетиката и министърът на външните работи. Заседанията на Съвета ще се провеждат веднъж месечно при закрити врата, като е предвидена възможност за извънредни заседания по предложение на председателя или заместник-председателите.

 

Фермери без животни няма да получават пасища

от държавния и общинския поземлен фонд

 

Фермери, които не притежават животни няма да получават пасища от държавния (ДПФ) и общинския (ОПФ) поземлен фонд. Това стана ясно след като Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ). Основната цел на предложените изменения е да се допълни и прецизира създадената нова процедура за отдаване под наем или аренда без търг на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, само на животновъди. В законопроекта е предвидено всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01.02.2016 г. да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите от тях площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица, определена в закона.

В случай, че до определения срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им следва да се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие“, като при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.

За лицата, придобили собственост върху сградите или съоръженията след настъпване на дължимостта на сумите за ползване на земята (след 9 февруари 2011 г.) е предвидено, че те дължат тези суми от датата на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията – до момента на придобиване на собствеността върху имота.

За лицата, придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организации по § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ след влизане в сила на този закон, е предвидено при подаване на заявление за придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи към сградите и съоръженията, да представят към преписката документ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на разпореждането със сградите или съоръженията, като при извършване на разпоредителната сделка със сградите и съоръженията, представят документ за платени суми за ползване на земята до момента на разпореждането с тях.

Предвиден е и предварителен административен контрол върху решенията на общинските служби по земеделие за възстановяване правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, който ще бъде осъществяван от определено със заповед на министъра длъжностно лице от МЗХ, което ще участва в състава на съответната общинска служба по земеделие и ще подписва решенията. Удължава се и срокът за изменение на решенията за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи от две на три години, при условията на чл. 14, ал. 7 от ЗСПЗЗ, като по този начин се осигурява по-дълъг срок за последващ контрол от страна на министъра на земеделието и храните върху административните актове, издадени от общинските служби по земеделие.

 

Приети са промени в Закона за управление на етажната собственост

 

Правителството прие Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

Предложени са изменения в задълженията на собствениците по отношение поддържането на сградата в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и да не се извършват строителни и монтажни дейности, които ще влошат състоянието на сградата.

С цел улесняване и подобряване на комуникацията в етажната собственост се въвеждат възможностите за кореспонденция по електронна поща, когато е налична такава и за получаване на съобщения чрез адрес в страната, посочен от собственика или ползвателя.

С оглед постигане на по-голяма яснота се прецизират правомощията на общото събрание относно възлагането и изготвянето на технически паспорт на сградата.

Предвидена е възможност правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) на етажната собственост и на сдружението на собствениците да бъдат възлагани на юридически лица за срок от 2 години, което ще позволи етажната собственост/ сдружението на собствениците да отстъпи управлението на общите части по свое желание на специализирани компании.

Въвежда се ангажимент за нововъзникнала етажна собственост да избира управителен съвет  (управител) в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация.

Измененията ще позволят да се регистрират сдружения на собствениците за няколко сгради в режим на етажна собственост, които са изпълнени при свързано застрояване по смисъла на ЗУТ. По подобие на освобождаване от прилагане на Закона за счетоводството сдружението, което извършва дейност само по чл. 25, ал.1 или не осъществява дейност, ще бъде освободено от прилагане на Закона за статистиката.

Въвежда се текст при промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението да се прехвърля на новия собственик, като за задълженията към сдружението, станали изискуемите преди промяната на собствеността, отговаря старият собственик, освен ако при промяната на собствеността не е уговорено друго.

Прецизирани са текстовете относно извършването на неотложен ремонт. Въведен е ред за осигуряване на достъп от собствениците за реализиране на дейности по чл. 6, ал. 1, т.12 от сега действащия ЗУЕС, които са свързани с извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата.

В допълнение, с проекта на закон са въведени нови административно-наказателни разпоредби.

 

Осигуряват се 3,5 млн. лв. за покриване на значими и неотложни разходи в Главна дирекция

„Изпълнение на наказанията“

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. С тях се прави ново разпределение на бюджетите на второстепенните разпоредители към Министерството на правосъдието.

В резултат на това се осигуряват допълнителни средства в размер на 3, 5 млн. лева, които ще бъдат прехвърлени към системата на затворите, за да се покрият значими и неотложни разходи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

 

България и Украйна ще си сътрудничат

в сферата на образованието

 

Правителството одобри проект на Протокол за сътрудничество и обмен между Министерствата на образованието и науката на България и Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години, като основа за водене на преговори.

Протоколът се сключва в изпълнение на Споразумение за сътрудничество между министерствата на образованието и науката на двете страни.

Документът предвижда обмен на специализанти, студенти и докторанти за пълен срок на обучение, както и размяна на лектори по български и украински език във висшите училища на двете страни. Предвижда се и подпомагане на образователната дейност на българската общност в Украйна и се регламентират начините на финансиране на договореностите.

Подписването на Протокола за сътрудничество ще допринесе за запазване на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката.

 

Одобрено е становище по Конституционно дело №3 за 2015 г.

Правителството прие становище по Конституционно дело №3 за 2015 г. То е образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал.6 от Закона за държавния бюджет за 2015 г.  В искането се твърди, че разпоредбата противоречи на основополагащи норми на Конституцията на Република България, установяващи принципа на правовата държава, принципа за върховенство на Конституцията и принципа за разделение на властите.

Правителството излага аргументи, с които не подкрепя искането, смята, че то е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here