Поредната схема? Община Казанлък дава ремонта на надлеза на фирма без обществена поръчка

0
9842

С пълнеж на дупките по надлеза се е захванала Община Казанлък, след като стана ясно, че обещаваният и финансиран от държавата с 2 083 333 лева, без ДДС, грандиозен ремонт на съоръжението няма да започне в обещаните срокове. 

Реконструкцията се отложи, защото обявената на два пъти обществена поръчка за изпълнител завърши с нулев резултат. Две фирми-кандидатки бяха отхвърлени като неподходящи, а властта заложи няколко „технически грешки“ в условията. От обявление преди месец на сайта на Общината се вижда, че ремонтът е възложен, но не след публично състезание, а чрез пряко договаряне.

Още през август м.г. бе стартирана процедурата за подбор на фирма-изпълнител, но през ноември тя бе прекратена.

Едната от причините за безрезултатния финал е напълно смехотворна – Община Казанлък постави като условие в обществената поръчка, че търси фирма, специализирана във високото строителство, вместо в транспортното.

По-късно местната администрация обяви грешката като „техническа“. Още няколко  „технически грешки“ са заложени в изискванията в обявлението, признати след време като такива.

Всичко това е видно от документацията на обществената поръчка, публична и видима в официалния сайт на Община Казанлък.

От достъпния в интернет пакет документи още се вижда, че възложителят – Община Казанлък, е въвел критерии за подбор на изпълнител, които според юристи на Антикорупционния фонд се явяват недвусмислени индикатори за корупционен риск, а също възложителят още е формулирал изисквания, водещи до неравнопоставено участие на фирми и обединения.

Сред тях са правоспособност за упражняване на професионални дейности, финансово и икономическо състояние, оборот, професионални застраховки, изискване на сертификати и други, нямащи отношение към предмета, обема, стойността и сложността на поръчката.

На първия етап от процедурата по обявяване на обществената поръчка за ремонт на надлеза са отстранени и двете фирми-кандидатки – „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД И ОБЕДИНЕНИЕ „ДИВЕЛЪПЪР-РАСТЕР“.

Общинската комисия открива липси на документи и празноти в информацията, която е изискана от възложителя.

„ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД е с представително лице Стойно Балтов, позиционирана е на адрес в Стара Загора и има опит в изпълнение на обществена поръчка с възложител Община Созопол за малко над 833 300 лева. Едноличен собственик на капитала е „ИНТЕГРАЛНИ ПРОЕКТИ“ ЕООД с управител Сашо Желязков.

Желязков е свързан с „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, реализирало през времето 233 133,48 лв. от две обществени поръчки, „ПЪТСТРОЙ“ ООД, участвало в изпълнението на 110 обществени поръчки за 188 390 414,22 лв.

Желязков в общественодостъпна информация излиза още свързан с „ВИАСТРОЙ ГРУП“ АД с усвоени 13 298 475,00 лв. от две обществени поръчки. Той е съдружник и във „ВИАСТРОЙ БУЛГАС“ АД, спечелило две обществени поръчки за 285 320,00 лв.

 

Фирма, в която Сашо Желязков е в съдружие, е длъжник на Националната агенция за приходите /НАП/. Данъчни дългове в размер на 4 569 353,98 лв. /по данни валидни към 28.02.2018г./ има „ВИАСТРОЙ ГРУП“ АД. От информация в Интернет става ясно, че той е съдружник и в още две фирми с неплатени данъци.

От своя страна представителното лице на „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД Стойно Балтов е съдружник или партньор в няколко казанлъшки фирми и кооперации: „ПЕНИТА“ ООД, ТЪРГОВСКО-СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ РИК К, КООПЕРАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЙОТА РИК ЕООД, „ПЕНИТАЛЕС“ ООД, „МИТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ“ ЕООД, ВИАТРАНС СЗ“ЕООД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „ДИВЕЛЪПЪР-РАСТЕР“, втората фирма-кандидат, също е отстранена от участие в обществената поръчка за надлеза през ноември 2018г.

За разлика, обаче, от „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, при второто обявяване в началото на 2019г. от Община Казанлък на поръчката за малко над 2 млн. лева за реконструкция на надлеза, „ДИВЕЛЪПЪР“ ЕООД подава документи, но вече не в обединение, а самостоятелно и така става единствен кандидат да извърши ремонта. Други няма.

През март единственото дружество-кандидат също е отстранено, за което Пресс ТВ вече разказа.

Причините са няколко, сред тях са несъответствие между техническото предложение и анализа на цените, също и превъзлагане на 80% от дейностите на друга фирма.

„Дивелъпър“ ЕООД е декларирало в офертата си, че четирима работника за 15 дни ще разбият тротоар и ще фрезоват асфалт. Анализът на общинската администрация обаче показал, че за това са необходими 55,5 човекодни, което било четири пъти повече от заявеното, респективно и по-скъпо.

Дружеството-кандидат обявило още, че ще ползва „Калистратов груп“ ЕООД като подизпълнител на съществена част от поръчката, като оставило за себе си едва 20% от дейностите за изпълнение. Освен това добавило други строителни продукти към утвърдения списък, но не приложило документ за съответствие на нито един от тях.

На 15 март 2019г. комисия на община Казанлък въз основа на тези и други констатации отстранила „Дивелъпър“ ЕООД от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка за над 2 млн. лева за пълна реконструкция на надлез „Катекс“. Протоколът с решението е бил приет и одобрен от кмета Галина Стоянова на 18 март т.г.

„Дивелъпър“ ЕООД е столично дружество, регистрирано на адрес в район Възраждане, на ул.“Осогово“ No 66. Управител от около година е Йорданка Петрова, сочи справка в Търговския регистър. До 15 март 2018г. ЕООД-то е било управлявано от Николай Станков, той тогава и към момента е едноличен собственик на капитала на „Дивелъпър“ ЕООД, пак според Търговския регистър. Станков от март 2015г. е управител на „Дивелъпър“ ЕООД, едноличен учредител и собственик на капитала е, гласи Учредителният протокол, публично достъпен в интернет.

От CV-то на 54-годишния инж. Николай Станков се вижда, че бил избран за председател на Управителния съвет /УС/ на Камарата на строителите в България през ноември 2016г., участвал е и в УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) през 2018г.

От януари същата година е бил назначен за съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който пък подаде оставка през есента на м.г. след искане на премиера заради пътната трагедия край Своге. С него си замина и съветникът му Станков, но Нанков през октомври бе върнат на позицията зам.-министър.

Към момента на депозирането на офертата от „Дивелъпър“ ЕООД в Община Казанлък инж. Николай Станков, едноличният собственик на капитала на дружеството, е бил съветник и член на политическия кабинет на министър Нанков. Свързаностите му с „Дивелъпър“ ЕООД са видни от Търговския регистър.

 

По времето, когато Обединение „Дивелъпър – Растер“, София подава офертата за участие, инж. Станков работи в МРРБ, той е лице, заемащо висша публична длъжност и може да се предположи, че задълженията му по служба могат да повлияят върху обективното и безпристрастно вземане на решение от Община Казанлък по възлагането на обществената поръчка. Защото има наличие на частен интерес на свързани със Станков лица в „Дивелъпър“ ЕООД и защото именно правителството отпусна целево транш от 1 750 000 лева държавни пари за реконструкцията на надлез „Катекс“.

Твърде вероятно е, докато е бил на позиция в МРРБ, а община Казанлък е обявила обществената поръчка, съветникът Станков в МРРБ да е упражнил властническо правомощие, повлияно от частния интерес, което е дефинирано като конфликт на интереси в чл.52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За това Пресс ТВ публикува материал още на 21 март тази година. Четете тук:

Съветник в Министерството на благоустройството пуснал своя фирма да кандидатства за ремонта на надлеза в Казанлък

Специалисти от Антикорупционния фонд, наблюдаващи етапа по възлагане на обществени поръчки у нас твърдят, че категорични белези за корупционен риск са малкият брой участници, участието на един и същ кандидат в различни конфигурации, значителната разлика в офертите.

Документите можете да видите тук:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://https://www.kazanlak.bg/common/pdf/1545381723-reshenie.pdf

http://https://www.kazanlak.bg/common/pdf/razqsnenie–nadlez.pdf

http://https://www.kazanlak.bg/common/pdf/Razasnenie.pdf

http://https://www.kazanlak.bg/common/pdf/1545381739-obavlenie.pdf

http://https://www.kazanlak.bg/common/pdf/1553002222-reshenie.pdf

Следящи политическия живот в града, както и разходването на обществен ресурс, допускат, че Община Казанлък е възможно да е отложила умишлено на два пъти възлагането на ремонта, залагайки „технически грешки“ в условията на обществената поръчка. Отлагането е, за да бъде избрана „правилните“ фирма, с която администрацията да се договори пряко, каквато възможност допуска Законът за обществените поръчки.

Участници в обществени поръчки в Града на розите не крият, че това е стара схема за имитиране на процедура с „неподходящи“ кандидати, за да бъде предпочетен на финла един и то при пряко възлагане.

На 5 април 2019г. Община Казанлък вече е публикувала обявление за възложена обществена поръчка чрез пряко договаряне.

http://https://www.kazanlak.bg/common/pdf/1554455650-obavlenie-prekratavane.pdf

Не е ясно месец след това дали е сключен договор за изпълнение на ремонта и с кого.

Остават да витаят съмнения за непрозрачност и възлагане на дейност с парите на данъкоплатците на тъмно.

Най-вероятно ремонтът ще бъде форсиран, за да се реже лента преди местния вот.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here