Има оптична мрежа в Шипка

0
3842

Кабелната мрежа, по която „Булсатком“ излъчва в Шипка, е твърде вероятно да е с неизяснена собственост. Напълно вероятно е и тази оптична мрежа да е незаконна според Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за далекосъобщенията /ЗД/.

Съмненията могат да бъдат разсеяни от проверка на РДНСК, която да покаже кой, кога и как е прокарвал мрежата и с какви документи тя е въведена в експлоатация.

На заседание на Общинския съвет утре старейшините трябва да гласуват предложение%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%bc на кмета за одобряване на план-схема за оптична кабелна мрежа към подробен устройствен план на град Шипка: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива „Оптична кабелна мрежа на град Шипка, община Казанлък“ от „Булсатком“.

Експертният съвет е приел протокол през юли 2016г.
Експертният съвет е приел протокол през юли 2016г.

Съветниците обаче рискуват да влязат в издънка, тъй като основанието за внасяне на предложението на вниманието им е некоректно.  А именно чл. 129 от ЗУТ . Според него „Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет“. Експертният съвет е приел протокол през юли 2016г., т.е. преди десет месеца. Просрочието за внасяне в Общинския съвет е цели девет месеца.

 

 

От документи, непубликувани в сайта на местния парламент, но предоставени на Пресс

Становището на БТК  е с изтекъл срок
Становището на БТК е с изтекъл срок
В документите от БТК няма и съгласувателен печат.
В документите от БТК няма и съгласувателен печат.

ТВ от Община Казанлък, е видно, че становището на БТК също е с изтекъл срок. То е издадено преди една година. В документите от БТК няма и съгласувателен печат.

Какво налага изработването на ПУП по заявление от „Булсатком“  от докладната на кмета  не става ясно. Този въпрос е висящ.

Некоректна е и заявената от „Булсатком“ инвестиционнна инициатива. Според заявлението от управителя Пламен Генчев ще се прокарва …напълно нова оптична мрежа.

18143108_1623958687633222_1478446841_nОт нашия репортаж става ясно, че и сега „Булсатком“ излъчва по съществуваща отпреди оптична мрежа.

Има съмнения, че „Булсатком“  прави опит чрез Община Казанлък и Общинския съвет да узакони оптиката под земята на улиците в Шипка.

В Община Казанлък не разполагат с документи, удостоверяващи собствеността на наличната кабелна мрежа в Шипка. Ще се опитат ли утре да я направят законна?

Следва на ход да са РДНСК и Прокуратурата.

%d0%b5%d0%ba%d1%81

 

18136382_1623920477637043_1425461992_n 18136927_1623920440970380_511647923_n 18143108_1623958687633222_1478446841_n

%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here