Ето неистинските документи, съставени от Борис Кърчев, кандидата за депутат от ГЕРБ

0
4549

Добавяне на текст в договор, липса на нотариална заверка на същия, наличие на протокол и други контракти, подписани от хора без легитимна власт към момента на парафирането, са само част от усилията на бившите вече съдружници и съуправители на бившия кабелен оператор в казанлъшко „Би Би Си Кейбъл“ ООД да бъдат създадени неистински  документи, вероятно, за да бъде подведена съдебната власт.

Преправянето на документите по време на целия съдебен процес, в който ищец е СД „Вис виталис – Самарски и сие“, се прави явно с една – единствена цел: да бъде обслужена защитата пред съда на дружеството с управители Борис Кърчев /настоящ кандидат за депутат от ГЕРБ, на снимката горе/, Бойко Байчев и Стоян Стоянов.

Делото е заведено, тъй като кабелният оператор спира без каквото и да било предупреждение излъчването на местния телевизионен канал Пресс ТВ през лятото на 2015г., година и половина преди изтичането на договора. Едностранното нарушаване на този договор от страна на „Би Би Си Кейбъл“ ООД е атакувано в съда от СД „Вис виталис – Самарски и сие“, собственик на Пресс ТВ.

В хода на процеса се установява, че „Би Би Си Кейбъл“ ООД е прехвърлило собствеността на кабелната си мрежа на друга фирма и така се поставило във виновна невъзможност да изпълнява договора.

Преди сделката с продажбата на кабелната мрежа обаче има поредица от интересни обстоятелства. Самото „прехвърляне“ също се оказва без логика и придружено от куп маневри.

В интерес на обективността е необходимо да се направят някои уточнения:

-Би Би Си Кейбъл ООД е регистрирано на 13 май 2008 г., с управители Борис Кърчев и Стоян Стоянов

26 февруари 2015г. ООД –то вече е с трима управители: Борис Кърчев, Стоян Стоянов, Бойко Байчев. Дружеството се представлява от тримата заедно, за всеки акт се изискват подписите и на тримата заедно /!/

9 октомври 2015г. тримата прехвърлят дяловете си от ООД-то на други свои фирми и на един от по-дребните в съдружието Георги Христов. Би Би Си Кейбъл ООД е преобразувано в Би Би Си Кейбъл ЕООД с едноличен собственик Георги Вълчев Христов

Би Би Си Кейбъл ООД сключва договор на 19 май 2015г. с „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД за покупко-продажба на електронно-съобщителна мрежа. Близо 35 км подземна и надземна мрежа е прехвърлена като собственост от Би Би Си Кейбъл ООД с подписите на тримата управители: Кърчев, Стоянов и Байчев, нотариално заварени от нотариус Елка Тенчева, на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД с представляващ Петър Атанасов Гицов. Според този договор мрежата е продадена.

Именно този документ е представен на 12 октомври 2016г. от адвокат Яна Иванова, защитник на Би Би Си Кейбъл ООД , по изпълнително дело, заведено от СД „Вис виталис – Самарски и сие“ заради спряната Пресс ТВ и начислената неустойка по неспазения от Кърчев и съдружници договор за излъчване. В него има чл.7 със следния текст „Владението и реалното ползване върху ЕСМ /електронно-съобщителната мрежа/ се предава с подписване на Приемо-предавателен протокол за това“.

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-121016-1-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-121016-2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-121016-3-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

 

 

 

 

 

 

 

Такъв протокол обаче към въпросния договор няма. Има „Приемо-предавателен протокол от 5 юни 2015 г. за встъпване във владение на ЕСМ, включваща следните допълнителни компоненти: …тук се изброяват модулатори, рейка, сървърна система и други, общо 35 компонента наземна техника от т.нар. излъчваща апаратна! Няма схема, нито компоненти от близо 6-тте хиляди метра надземна мрежа и още 29 499 м подземна мрежа, както гласи чл.1 от Договора.

Най-изненадващото в този Протокол е подписът на Борис Кърчев. Единствено Кърчев се е подписал за продавача, макар вече да стана ясно, че само тримата и заедно Кърчев, Байчев и Стоянов към този момент представляват  Би Би Си Кейбъл ООД и само тримата и заедно могат да се подписват!

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5

 

 

 

 

 

 

 

Защо Кърчев си е позволил да се подписва зад гърба на съдружниците си, след като сам той е нелегитимно лице и не може да представлява продавача? Версиите са няколко, но този документ явно е неистински по нормите на българското право.

Още по-интересно става, защото на 7 април 2016г. в хода на арбитражно дело адвокат Евгени Милушев, представляващ Би Би Си Кейбъл ООД, представя пред съдебния състав копие от Договор за покупко-продажба на електронно-съобщителна мрежа с дата 19 май 2015г. от Би Би Си Кейбъл ООД на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД.

На пръв поглед това наистина е копие на Договора, но при внимателно вглеждане се установява, че не е съвсем така. При сравнение разликите с Договора, предоставен и подписан от адв. Яна Иванов, на 12 октомври 2016 г. са фрапиращи.

Подписите на тримата Кърчев, Байчев и Стоянов нямат нотариална заверка, както изисква закона. Копието е заверено само с „Вярно с оригинала“ с подписа на адвокат Милушев.

Изумително е, че в това копие на Договора странно се появява добавка!!! Към чл.7 е добавена ал.2!!!

Текстът й гласи: „Продавачът си запазва правото на ползване върху електронно-съобщителна мрежа /ЕСМ/, предмет на настоящия договор, за срок 31 декември 2018г.“

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88-1-1-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88-1-2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88-1-4

 

 

 

 

 

 

Тоест хем  Би Би Си Кейбъл ООД  продава мрежата на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД, хем си запазва правото да я ползва още три години напред!?

Възниква и резонният въпрос: Защо му е притрябвало на Борис Кърчев да подписва сам, без да има право на това, онзи документ, наречен Приемо-предавателен протокол, ако мрежата ще бъде предадена на новия собственик чак в края на 2018 г.? Невероятно, но факт!

Според съда договорът е преправен, за нуждите на ответника по делото – Би Би Си Кейбъл ООД.

Прелюбопитно става и когато се разгърне един друг договор от 11 юни 2015г., този между Би Би Си Кейбъл ЕООД /!/ и Булсатком ЕАД за постоянна поддръжка и обновяване на същата тази мрежа. За него следва да се отдели специално време и статия.

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b0-11-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2015-%d1%81-%d0%b5%d0%be%d0%be%d0%b4-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%81%d0%b0

 

 

 

 

Става ясно, че с действията си Борис Кърчев, Бойко Байчев и Стоян Стоянов са преправяли съдържанието на частен документ – Договора от 19 май 2015г. и са го употребили с представяне по арбитражно дело, за да докажат съществуването на право на тяхното дружество  Би Би Си Кейбъл ООД, с които действия вероятно са осъществили престъпен състав.

Отделно сам Борис Кърчев е съставил и употребил неистински частен документ: „Приемо-предавателен протокол….“ от 5 юни 2015г. по Договора от 19 май същата година, за да докаже, че не съществува някое право, а именно, че вещите, описани в него са продадени и са собственост на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД.

Действия, заслужаващи вниманието на Прокуратурата.

Свързани публикации:

ВАСИЛ САМАРСКИ: ТАМ, КЪДЕТО СВЪРШВА ИСТИНАТА И ДОКУМЕНТИТЕ, БИТУВАТ КЛЕВЕТИТЕ

ГЕРБ ВАЖНО! ПП ГЕРБ сигнализира ЦИК за серия закононарушения от медиите на Самарски

Б.Кърчев /ГЕРБ/ цака и рекламна агенция с 600 хил.лв. Стреми се за депутат с борчове за стотици хиляди левове

Как целещият се в Парламента Борис Кърчев & компания продадоха на себе си имот под възбрана

Чичеков: „Би Би Си кейбъл“ откраднаха бизнес за милиони и си купиха индулгенцията и от ГЕРБ

Борис Кърчев се сили към Парламента след серия отблъскващи закононарушения

Господин Кърчев, ако ще ковете закони, започнете първо да ги спазвате!

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here