Конституционният съд отмени реформата на Москов

0
294
КС отмени реформата на здравния министър Петър Москов, с която медицинската помощ, платена от касата, беше разделена на два пакета – основен и допълнителен.
Конституционния съд беше сезиран от група депутати от БСП, ДПС, АБВ, БДЦ.
Текстът е дотолкова неясен, че не може да се извлече смисълът му, смята КС.
Няма пречка медицинската помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, уредени в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба, се казва в решението на КС. По принципа на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, мотивират се съдиите.Съдът обяви с 11 гласа за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО, с която в изречение първо думата „основен“ е заличена, а в изречение второ се предвижда пакетът да е основен и допълнителен и да се определя с наредба на министъра на здравеопазването, която да се актуализира веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната година.

Единодушно с 12 гласа Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за здравното осигуряване, отнасяща се до размера на осигурителната вноска, заплащан от бюджета на държавата, за лицата по чл. 40, ал. 3 от ЗЗО.

Още през 2014 година министър Москов определи целите на здравната реформа – да бъдат постигнати по-голяма продължителност на живота и намалена смъртност. Според него трябва да насочим усилията си към приоритетните заболявания.

Здравноосигурителният модел предвижда да бъдат въведени два пакета за оказване на медицинска помощ – базов и допълнителен. В първия пакет – базов, бяха включени заболявания, които формират 92 процента от смъртността на българите. Вторият пакет също трябваше да се финансира от здравната каса, но с известни ограничения, заради които се очакваше да се формират листи на чакащите. Ако пациентът иска да избегне листа на чакащите, ще може да ползва допълнително здравно осигуряване.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here