13 555 лв. на човек от Казанлък за БВП

0
348

Брутният  вътрешен продукт  за област Стара Загора през 2015 година е 4 403 млн. лв. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София , Пловдив и Варна. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение е намалял с 6.3%. Произведеният в областта БВП представлява 5.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 555 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 12 339 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско – област Сливен с 5 921 лева.

Брутният вътрешен продукт  е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните  отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите . БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here