Начало Тагове заседание на МС

Таг: заседание на МС

Вижте в пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството прие Доклад за напредъка на администрациите при публикуването на данни в отворен форматПравителството прие Доклад за напредъка по изпълнението...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Удължава се срокът на работа на междуведомствената работна група, анализираща нормативната база относно боеприпаситеПравителството измени свое Решение № 849 от...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри годишния доклад за младежта Министерският съвет одобри Годишния доклад за младежта за 2018 г. Докладът представя информация за състоянието на младежта в страната...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 5/2019г. Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 5 за 2019 г., образувано по...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Над 2 млрд. лв. са изплатени по Програмата за развитие на селските райони и директни плащания през 2018 г. Над 2 млрд. лв. са средствата...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри годишния доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС Правителството одобри Доклад за дейността на...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството прие годишния доклад за състоянието на администрацията Правителството прие доклад за състоянието на администрацията през 2018 г. Ежегодно, в изпълнение на Закона за администрацията,...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система Министерският съвет одобри Актуализирана пътна карта за изпълнение...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Стратегията за цифровизация на земеделието ще помогне на българските производители да управляват по-успешно стопанствата си Правителството прие Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри индикативен списък с програмите и приоритетите за следващия програмен период Правителството одобри индикативен списък с програмите и отговорните институции за разработването им, както...

Вижте в пресс тв решенията от заседанието на МС

Правителството одобри годишния отчет за дейността на Съвета по прилагане на съдебната реформа Правителството одобри годишния отчет за дейността на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Министерският съвет одобри националните програми за развитие на образованието за 2019 година Правителството одобри 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 година, които...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството предлага бригаден генерал Илко Йорданов да бъде освободен от длъжността „Командир на Национална гвардейска част“ поради навършване на пределната възраст за притежаваното звание Правителството...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) Правителството прие Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри годишната национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите Правителството прие Национална програма за предотвратяване и противодействие...

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Одобрена е Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 – 2021 г. Правителството утвърди Национална...

Продължавайки да използвате сайта на PressTV, Вие се съгласявате да бъдат използвани Cookies. повече информация

Ако посетите нашите уебсайтове и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да използваме “Cookies“. Какво представляват "Cookies" и как работят те? "Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cook- ie". За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.

Затвори