Предлагат отлагане приемането на Наредба №1

0
95

Предложение за отлагане разглеждането  Наредба №1  на второ четене, ще направят общинските съветници от БСП.

Предложението бе направено след инициирано обществено обсъждане промените в наредбата инициирано от общинските съветници от левицата.

В обсъждането се включиха представители на бизнеса, сред които собственици и наемодатели на питейни и нощни заведения в Казанлък.

Всички те споделиха, че има твърде много неясноти и неуточнени моменти в наредбата, приложението,  на която в определени моменти, може да се

използва за самоуправство на местната власт с бизнеса. Поради това те настояват промените в наредбата за обществения ред да се дискутират, заедно с представители на общината, на полицията и общинския съвет.

Конкретните предложения след проведената среща са няколко в частта за работното време на заведенията:

– Да се уточни реда за издаване на разрешителни за удължено работно време, като то да е изрично посочено, а не да се установява със заповед на кмета.

-Да се посочат изискуемите документи за издаване на удължено работно време за заведенията.

-Направено бе предложение удълженото работно време на заведенията да е до 6 часа сутринта, както е в областния град Стара Загора.

-Да се предвиди облекчен режим за почивни и празнични дни

По време на дискусията, участниците в нея призоваха да се уточнят разтегливи понятия като ниво на шум, като те бъдат точно упоменати. Предложено бе да се обсъди чл. 12 от наредбата, с който се забранява ползването на училищните дворове. Идеята е тъкмо обратната да се стимулира масовият спорт в града, като за целта се използват в извън учебно време спортните съоръжения , достъпни за децата и всички граждани.

Не са достатъчно ясни правилата за налагане на глоби, според предложените промени в Наредба №1

Очаквайте видео репортаж от обсъждането.

 

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here