КОЙ ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?

0
265

Законът за браншовите организации в земеделието се разработва без тяхното участие

През декември и януари да се включат в процеса, който вече тече в Народното събрание, по консултиране на критерии и законова рамка за национално представителни браншови организации. Това решиха браншови земеделски организации на  работна среща на тема на „Закон за Браншовите организации в сектор Земеделие“ на 15.12.2015 г., проведена от инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики в рамките на проект „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“. В срещата участваха и представители от ресорното Министерство на земеделието и храните (МЗХ), а секторните и отраслови организации бяха представени от  Национална Асоциация на Зърнопороизводителите (НАЗ), Българска Асоциация Биопродукти (БАБ), Национално Сдружение на Малките Семейни Ферми и Преработватели (НСМСФП), Българска асоциация на феремерите(БАФ), Национална Асоциация на Производителите и Преработватели на Черупкови Плодове (НАППЧП).

На експертната среща на „Зелени закони“ всеки един от участниците представи вижданията си по предварително зададените теми за дискусия:

  • Защо е необходимо приемането на Закон за Браншовите организации в сектор Земеделие на България;
  • Какъв трябва да бъде обхвата на тези закони  – вижданията на държавата, НПО и браншовите организации, бизнесът и гражданския сектор;
  • Мястото и ролята на държавата в регулацията на браншовите организации като част от гражданският сектор.

Почти единодушно участниците споделиха убедеността си от необходимостта  процесът по структуриране на организациите в земеделието в посока към засилване на регионалната представителност и реална връзка с членовете да бъде насърчен. Посочена бе необходимостта и от израждане на приложими и ясни критерии за доказване на представителност, като всяка една национално представена браншова организация трябва да има ясно диференцирана регионални структури, които да формират национални позиции. Браншовите земеделски организации се обединиха и около вече задължителното  съществуването на силна земеделска камара или друга структура, в която да членуват всички национално представени земеделски структури. От страна на МЗХ бе изразена подкрепа за усилието на организаторите на срещата да се повдигне подобна дискусия, понеже в комуникацията си с браншовите организации и МЗХ изпитва затруднения поради изключителната палитра и наличие на земеделски организации, всяка една от които претендира да бъде изслушана и подкрепена.

Засегнат бе и въпросът икономическото сдружаване и новите политики на ЕС, представени от експерт на МЗХ.

Участниците в срещата се обединиха около идеята да се предприеме по-мащабна кампания за консолидиране на сектора и усилията на самите браншови организации с активната подкрепа и сътрудничество на МЗХ. Участниците приеха като първа стъпка да бъде поискана информация от земеделската комисия към НС за текущо разработвания проект на Закон за браншовите организации, който да бъде обсъден и в рамките на формирана по-широка експертна група от представители на сектора да се изработи през месец януари 2016г ясна позиция, която да се защитава при обсъждането на новия закон.

Представителите на всяка от участвалите организации категорично заявиха, че е недопустимо България да бъде единствената държава от ЕС, която не е представена, като пълноправен член в най-голямата европейска секторна организация КОПА КОДЖЕКА , която е най-голямата европейска организация на фермери и земеделски кооперации. Тя представлява земеделските производители и техните асоциации и сдружения в Брюксел. В нея членуват над 90  национално представени пълноправни организации от Европа.  Всички си даваме сметка, че за държава като България, която се определя като земеделска, да не бъде представена в най-влиятелната европейска организация, е не само нелепо, но и смешно…

Затова участниците в срещата заявяват волята си да положат усилия да ускорят процеса по консултиране между организациите за сформиране на работна група между всички споделящи необходимостта от създаване на основа за обединение и приемането на критерии за национално представителни организации, т.е. такива, с които държавната администрация да осъществява пряка комуникация и които да участват активно в законотворческия процес и процеса по планиране.

През месец януари инициативата „Зелени закони“ в продължение на тези решения ще проведе следваща работна среща, в която ще се поканят и включат максимален брой представителни и реални секторни и отраслови организации, които да изработят предложения към проектозакона, както и да обсъдят възможността за обединяване в обща представителна структура на земеделския отрасъл.

 

Повече информация: http://www.zelenizakoni.com/novini/branshovite-organizacii-gordieviyat-vzel-v-zemedelieto

 

 

 

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here