Картел между 24 фирми за саниране установи КЗК

0
1748

Санкционират се 24 дружества за картел при санирането – по Националната програма за енергийна ефективност, съобщиха от КЗК.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) постанови санкции за дружества, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). 

Общият размер на наложените санкции е 398 174 лв., от които 147 761 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Търговище, а 250 413 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Гоце Делчев.

„С Решение № 1312/05.12.2019г., Комисията установи извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и наложи имуществени санкции на „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Димитров и син“ ЕООД, „Адапт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Тобо инвест“ ЕООД, „Фрибул“ ООД, „Корект“ ЕООД, „Инфрам“ ЕООД, „Интконс“ ЕООД, „Ен Екип“ ООД и „Протико Ил“ ООД.

С Решение № 1313/05.12.2019г., Комисията установи извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и наложи имуществени санкции на „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Протико Ил“ ООД, „Консултантска Инженерна група“ ООД, „Кимтекс – ЛС“ ООД, „Експрес Консулт“ ЕООД, „Соларват“ ЕООД, „БОАЛ“ ООД, „Пешев“ ЕООД, „Джи Ер Ен Пауър България“ ООД, „Пловдивинвест“ АД, „Стройконтрол“ ООД, „Си Енд Би Енерджиконсулт“ ЕООД и „Енерджи Про Дм“ ЕООД“, се казва в съобщението на КЗК. 

От Комисията установили картел (забранено споразумение и/или съгласувана практика) за манипулиране на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на общините Търговище и Гоце Делчев.

Обществените поръчки са за обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

В рамките на проучването КЗК установи, че участниците по всяка една от двете обществени поръчки са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителите. 

Целта на споразуменията са да предотвратят напълно конкуренцията при подаването на оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки и да определят печелившия участник по всяка обособена позиция. По този начин да предопределят избора на възложителите. Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

За първи път в антитръстовата практика на КЗК предприятия, участници в картели, се възползваха от Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел. Те подадоха искания и представиха доказателства, които подпомогнаха доказването на нарушенията. Заради сътрудничеството им от КЗК освободиха от санкция едното дружество и намалиха санкциите на две други дружества

Предстои Комисията да се произнесе и относно предявените с Определение № 725/20.06.2019 г. твърдения за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на община Пловдив от участващите в нея 33 предприятия.

news bg

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here