Не е ли дискриминация уволнението на държавни служители от МО и МВР?

0
633
Пенсионери няма да може да бъдат назначавани като държавни служители от януари 2019 г. Тази промяна в Закон за държавния служител се предлага с преходните и заключителни разпоредби на бюджета за следващата година. Това написахме преди няколко дни. Получихме много писма и обаждания, в които своето безпокойство изразяват служители в МО и МВР.

Обобщихме техните въпроси към МВР и МО и други държавни институции. Ето ги:
1. Защо е нужна промяна по отношение на държавните служители, които са упражнили правото си на пенсия, когато и сега в Закона е дадено правото на органа по назначаването с едномесечно предизвестие по всяко време да освобождава такива служители. Защо не се остави възможността, той да прецени от кой има нужда и от кой не – в зависимост от качествата му ?

 

2. Не е ли това дискриминация по отношение на държавните служители в сравнение с офицерите, които също са упражнили правото си на пенсия и продължаващи да служат ?

 

3. Аналогични текстове, даващи право на работодателите с едномесечно предизвестие да освобождават такива служители, има и в Кодекса на труда и в ЗОВСРБ. Защо задължително уволнение ще се прилага само за държавните служители ?

 

4. Кой реши, че тези хора отстъпват в технологично отношение (такива са мотивите) на по младите по възраст ?

 

5. Защо не си отговорят на въпроса, защо тези хора работят – защото пак тези законодатели не им позволяват да получават пенсиите си в истинския им размер ?

 

6. А дават ли си сметка, каква ще е реалната ситуация в МО и МВР и каква ще е реакцията там ?

 

7. И не на последно място – самият факт, че го правят тихомълком, през закона за бюджета е показателен, че си дават сметка за несъстоятелността му.

 

Калин Софийски

Фрог

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here