На първо четене: По-висок данък за старите автомобили

0
939

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. През преходните и заключителите разпоредби се въвеждат изменения в редица данъчни закони.

Една от промените предвижда по-висок данък за старите автомобили, а за отговарящите на екоизискванията – ще има бонус. За коли със сертификат ЕВРО 1, 2 и 3 ще има увеличение. Тези, които са с последна категория – Евро 6, ще получат намаление в данъка с около 10-20 %.

Всяка община ще определя колко точно да бъде данъкът на колите, а в закона за заложени параметри до колко може да се повиши налогът. Увеличението ще засегне около 2,4 млн. коли.

„Не повече от 20-30 % ще бъде ръстът на данъка на тези автомобили, като се има предвид, че те по-принцип са с по-нисък данък“, коментира след гласуването председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова.

Според БСП обаче това увеличение ще подложи най-уязвимите слоеве в държавата на още едно изпитание. Стоянова обаче не е съгласна. Според нея това няма да е голяма сума, която да утежни хората. „От друга страна мисля, че като общество е крайно време да решим дали искаме да продължаваме да се трови с този въздух, който дишаме ние и нашите деца, дали да даваме пари за здраве повече и повече в резултат на това и дали ще продължим да се превръщаме
втора употреба пазар за старите коли в Европа“, каза тя.

Социалистите обявиха, че подкрепят екологията, но текстовете касаят тези български граждани, които карат автомобили над 15 години, а не е имало дискусия по промените.

При реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство нотариусите ще извършват проверка за наличие или липса на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, при посредничеството на информационната система на МВР. В 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите ще уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и ще предоставят информация за размера на заплатения данък и за основата, върху която е определен.

През преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане се прави и друга промяна. Хората с няколко основни жилища вече няма да могат да се ползват от 50% отстъпка от данъка. Тя вече ще важи само за едно основни жилище. Досега тя важеше и за няколко, но само ако са в различни общини.

„Сами разбирате, че всеки, който е декларирал повече от едно основно жилище, просто заобикалял закона. Сега с този текст прецизираме закона и даваме възможност на общините да си потърсят парите от тези, които досега са се опитвали да бягат от закона“, коментира Стоянова.

Оффнюз

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here