Момчил Неков: Независимо какъв ще бъде Брекзит, ЕС трябва да намали вносните квоти за селскостопански продукти и стоки

0
152

Без регламент по въпроса, вносители от трети страни ще могат да запълват квотата си, като внасят в останалите 27 страни-членки, което ще окаже сериозен натиск и конкуренция върху местните производители 

Брюксел, 16 октомври 2018 г. –  Настоящите количества на обвързващите тарифни квоти на ЕС в рамките на Световната търговска организация (СТО) за селскостопански стоки, рибни продукти и промишлени стоки вече няма да се прилага по отношение на Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС.  Това води до необходимостта да се преразпредели целият списък на тарифните квоти /ТК/ на Световната търговска организация (СТО) между ЕС и Обединеното кралство, за да се отрази действителното използване на ТК от двете страни.

Евродепутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП  смятаме, че трябва да има пропорционално и справедливо разпределяне на съществуващите количества между Обединеното кралство и ЕС, което да стане със законодателен акт.“ Това заяви евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Момчил Неков по време на обсъждането на предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

Ако това не бъде извършено в съответствие с ясна и обективна методология, може да се стигне до наводняване на пазари, до изместване на търговията с местни продукти и в крайна сметка да бъдат засегнати цените, които производителите получават за своя продукт“, смятат евродепутатите от земеделската комисия към ЕП.

„Селскостопанските продукти доминират в списъка на ЕС с 87 тарифни квоти, като месото, зърнените храни и млечните продукти представляват трите отрасъла с най-много квоти.

Това показва колко чувствителни са тези и други селскостопански сектори към конкуренцията, както и необходимостта разглеждания регламент да бъде справедлив и точен при преразпределянето“, се казва в документа, по който работи Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

Евродепутат Неков внесе няколко предложения за изменение на Регламента за разпределяне на тарифните квоти, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. В едно от тях се казва: „В процеса на течащите преговори все още липсва яснота и сигурност относно това дали ще бъде постигнато споразумение между ЕС27 и Обединеното кралство, което да влезе в сила на 30 март 2019 г. или след това, относно бъдещите отношения на двете страни. Това е предпоставка за несигурност относно разпределението на тарифните квоти.“

Предвид необходимостта да се осигури правна сигурност, по-специално защита на потребителите и благосъстоянието на земеделските стопани, както и непрекъснатото безпроблемно функциониране на вноса в рамките на тарифните квоти за Съюза и Обединеното кралство, Момчил Неков заедно с колегата си Мат Карти смятат, че е необходимо Съюзът да може да продължи едностранно с разпределението на тарифните квоти, като използваната методология следва да бъде в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.

За Момчил Неков:

Член на ЕП от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите;

Член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските райони“;

Член на Комисията по „Култура и образование“;

Член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с държавите от Централна Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за биоразнообразието и устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма, културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта.

http://www.mnekov.eu

https://bg-bg.facebook.com/momchil.nekov/

https://twitter.com/momchilnekov

Предложение за изменение на Регламента за разпределяне на тарифните квоти:

 

Част А

Описание на продуктаМерна единицаПредвидено в списъка количество за ЕС-28Държава[1]Пореден номерДял на ЕС-27 от използването на квотата[2]Размер на тарифната квота за EС-27
Живи животни от рода на едрия рогат добитъкглави710EO[3]090114100 %710
Живи животни от рода на едрия рогат добитъкглави711EO090115100 %711
Живи животни от рода на едрия рогат добитъкглави24 070EO090113100 %24 070
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени
t (тегло на продукта)7 150AUS09445134,7 %2 481
Висококачествени меса със или без коститеt (тегло на продукта)17 000ARG09445099,6 %16 936
Обезкостени висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладениt (тегло на продукта)12 50099,6 %12 453
Висококачествени меса със или без коститеt (тегло на продукта)2 300URY09445287,9 %2 022
Обезкостени висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладениt (тегло на продукта)4 07687,9 %3 584
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени
t (тегло на продукта)11 500USA/CAN09400299,8 %11 481
Висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразениtPAR09445571,1 %711
Висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразениt1 300NZL09445465,1 %846
Обезкостени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени
t10 000BRA09445389,5 %8 951
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
t (обезкостено тегло)54 875EO09400379,7 %43 732
Обезкостено биволско месо, замразеноt (без костите)2 250AUS09400162,4 %1 405
Обезкостено биволско месо, замразено
Обезкостено биволско месо, прясно, охладено или замразено
t (без костите)200ARG094004100 %200
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
t (тегло с костите)63 703EO09405730,9 %19 676
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
t (тегло с костите)EO094058
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразениt800ДРГ[4]094020100 %800
Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразениt700ARG094460100 %700
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
– Цели или половин трупове от домашни свине, пресни, охладени или замразени
t15 067EO090122100 %15 067
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
– Разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно
t4 624CAN094204100 %4 623
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
– Разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно
t6 135EO090123100 %6 133
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
– Необезкостени котлети и разфасовки от тях, от домашни свине, пресни или охладени
– Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях, от домашни свине, замразени
t7 000EO090119100 %7 000
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
– Обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени
t35 265EO09403836 %12 680
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
– Обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени
t4 922US09417036 %1 770
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
– Филета от домашни свине, пресни, охладени или замразени
t5 000EO09011875,6 %3 780
Приготвени храни или консерви от месо от домашни свинеt6 161EO090121100 %6 161
Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка
Други колбаси
t3 002EO0901205,5 %164
Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплодt (кланично тегло)105ДРГ092019100 %105
Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплодt (кланично тегло)215MKD100 %215
Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплодt (кланично тегло)91EO092019100 %91
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)23 000ARG09201173,9 %17 006
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)600ISL09079058,2 %349
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)850BIH48,3 %410
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)19 186AUS09201220 %3 837
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)3 000CHL09192287,6 %2 628
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)100GRL09069348,3 %48
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)228 254NZL09201350 %114 116
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)5 800URY09201482,1 %4 759
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)200ДРГ092015100 %200
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразениt (кланично тегло)200EO09201689,2 %178
Цели пилета, пресни, охладени или замразениt6 249EO09406764,9 %4 054
Пилешки разфасовки, пресни, охладени или замразениt8 570EO09406896,3 %8 253
Обезкостени разфасовки от петли и кокошки, замразениt2 705EO09406989,7 %2 427
Разфасовки от петли и кокошки, замразениt9 598BRA09441086,6 %8 308
Разфасовки от петли и кокошки, замразениt15 500EO09441186,9 %13 471
Разфасовки от петли и кокошки, замразениt094412
Месо от пуйки, прясно, охладено или замразеноt1 781EO094070100 %1 781
Разфасовки от пуйки, замразениt3 110BRA09442086,5 %2 692
Разфасовки от пуйки, замразениt4 985EO09442185,3 %4 253
Разфасовки от пуйки, замразениt094422
Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици, пресни, охладени или замразениt21 345USA094169100 %21 345
Осолено птиче месоt170 807BRA09421176,1 %129 930
Осолено птиче месоt92 610THA09421273,8 %68 385
Осолено птиче месоt828ДРГ09421399,5 %824
Приготвени храни от пуешко месоt92 300BRA09421797,5 %89 950
Приготвени храни от пуешко месоt11 596ДРГ09421897,5 %11 301
Топлинно обработено месо от петли и кокошкиt79 477BRA09421466,3 %52 665
Топлинно обработено месо от петли и кокошкиt160 033THA09421568,4 %109 441
Топлинно обработено месо от петли и кокошкиt11 443ДРГ09421674 %8 471
Преработено пилешко месо, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птициt15 800BRA09425169,4 %10 969
Преработено пилешко месо, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птициt340ДРГ09426169,4 %236
Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птициt62 905BRA09425294,9 %59 699
Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птициt14 000THA09425457,3 %8 019
Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птициt2 800ДРГ09426059,6 %1 669
Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птициt295BRA09425355,3 %163
Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птициt2 100THA09425555,3 %1 162
Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птициt470ДРГ09426255,3 %260
Преработено месо от патици, гъски или токачки, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птициt10THA0942570 %0
Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птициt13 500THA09425663,5 %8 572
Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птициt220ДРГ09426372,1 %159
Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птициt600THA09425850 %300
Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птициt148ДРГ0942640 %0
Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птициt600THA09425946,4 %278
Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птициt125ДРГ09426546,4 %58
Яйца от домашни птици за консумация, с черупкиt135 000EO09401584,9 %114 669
Яйчни жълтъци
Птичи яйца без черупки
t (в еквивалент на яйца с черупки)7 000EO094401100 %7 000
Яйчен албуминt (в еквивалент на яйца с черупки)15 500EO094402100 %15 500
Обезмаслено мляко на прахt68 537EO09459099,998 %68 536
Масло и други млечни мазниниt (в еквивалент на масло)11 360EO094599100 %11 360
Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80 %, но по-малко от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство
Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80 %, но по-малко от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство, който може да налага сметаната да минава през етап на концентриране на млечни мазнини и/или на фракциониране на тази мазнина (процесите на производство, наречени „амикс“ и „за мазане“)
t74 693NZL09418263,2 %47 177
Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80 %, но по-малко от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство
Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80 %, но по-малко от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство, който може да налага сметаната да минава през етап на концентриране на млечни мазнини и/или на фракциониране на тази мазнина (процесите на производство, наречени „амикс“ и „за мазане“)
tNZL094195
Сирена и извара:
– Сирене за пица, замразено, нарязано на парчета с единично тегло непревишаващо 1 g, в съдове с нетно съдържание 5 kg или повече, с тегловно съдържание на вода 52 % или повече и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество 38 % или повече
t5 360EO094591100 %5 360
Сирена и извара:
– Сирене Emmental, включително топен Emmental
t18 438EO094592100 %18 438
Сирена и извара:
– Сирена Gruyère, Sbrinz, включително топен Gruyère
t5 413EO094593100 %5 413
Сирена и извара:
– Сирена, предназначени за преработка
t20 007EO09459458,7 %11 741
Сирена, предназначени за преработкаt4 000NZL09451541,7 %1 670
Сирена, предназначени за преработкаt500AUS094522100 %500
Сирена и извара:
– Сирене Cheddar
t15 005EO09459599,6 %14 941
Сирене Cheddart7 000NZL09451462,3 %4 361
Сирене Cheddart3 711AUS094521100 %3 711
Сирене Cheddart4 000CAN0945130 %0
Други сиренаt19 525EO094596100 %19 525
Картофи, пресни или охладени, от 1 януари до 15 майt4 295EO09005599,9 %4 292
Доматиt472EO09009498,2 %464
Чесънt19 147ARG094104100 %19 147
ЧесънtARG094099
Чесънt48 225CHN09410584,1 %40 556
ЧесънtCHN094100
Чесънt6 023ДРГ09410661,6 %3 711
ЧесънtДРГ094102
Моркови и репи, пресни или охладениt1 244EO09005695,8 %1 192
Краставици, пресни или охладени, от 1 ноември до 15 майt1 134EO09005944,1 %500
Други зеленчуци, пресни или охладени (сладки пиперки)t500EO090057100 %500
Сушен лукt12 000EO09003580,8 %9 696
Корени от маниока (cassava)t5 750 000THA09070853,8 %3 096 027
Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис
Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте
t825 000IDN0901260 %0
Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис
Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте
t350 000CHN09012778,8 %275 805
Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис
Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте
t145 590ДРГ09012885,5 %124 552
Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис
Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте
t30 000NW090129100 %30 000
Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис
Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте
t2 000NW09013084,6 %1 691
Сладки картофи, различни от тези, предназначени за консумация от човекаt600 000CHN09012442,1 %252 641
Сладки картофи, различни от тези, предназначени за консумация от човекаt5 000ДРГ09013199,7 %4 985
Гъби от рода Agaricus, приготвени, консервирани или временно консервираниt33 980EO100 %33 980
Гъби от рода Agaricus, приготвени, консервирани или временно консервираниt1 450CHN100 %1 450
Бадеми, различни от горчивиt90 000EO09004195,5 %85 958
Сладки портокали, пресниt20 000EO090025100 %20 000
Други цитрусови хибридиt15 000EO09002799,5 %14 931
Лимони, от 15 януари до 14 юниt10 000EO09003981,6 %8 156
Трапезно грозде, прясно, от 21 юли до 31 октомвриt1 500EO09006059 %885
Ябълки, пресни, от 1 април до 31 юлиt696EO09006195,7 %666
Круши, пресни, различни от предназначените за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декемвриt1 000EO09006281 %810
Кайсии, пресни, от 1 август до 31 майt500EO09005814,9 %74
Кайсии, пресни, от 1 юни до 31 юлиt2 500EO09006355,5 %1 387
Череши, пресни, различни от вишни, от 21 май до 15 юлиt800EO09004013,1 %105
Консервирани ананаси, цитрусови плодове, круши, кайсии, череши, праскови и ягодиt2 838EO09009299,4 %2 820
Сок от портокали, замразен, с плътност, непревишаваща 1,33 g/cm³ при 20 °Ct1 500EO090033100 %1 500
Плодови соковеt7 044EO09009391,4 %6 436
Гроздов сок (включително гроздова мъст):t14 029EO0900670 %0
Твърда пшеницаt50 000EO090074100 %50 000
Висококачествена пшеницаt300 000EO090075100 %300 000
Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)t572 000USA09412399,99 %571 943
Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)t38 853CAN0941243,8 %1 463
Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)t2 371 600ДРГ09412596,4 %2 285 665
Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)t129 577EO094133100 %129 577
Ечемикt307 105EO09412699,9 %306 812
Пивоварен ечемик (за малцуване)t50 890EO09007640,9 %20 789
Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5 % или повече
Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ техните зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5 % или повече и не повече от 28 % скорбяла или нишесте
t20 000EO092905100 %20 000
Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 15,5 % или повече
Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 15,5 % или повече и не повече от 23 % скорбяла или нишесте
t100 000EO092903100 %100 000
Царевицаt277 988EO09413196,8 %269 214
Царевицаt500 000EOНяма пореден номер100 %500 000
Царевицаt2 000 000EOНяма пореден номер100 %2 000 000
Царевичен глутенt10 000USA090090100 %10 000
Сорго на зърнаt300 000EOНяма пореден номер100 %300 000
Просоt1 300EO09007168,3 %888
Обработени зърна от овес, различни от натрошениt10 000EO0900432,3 %231
Нишесте от маниокаt8 000EO09013282,9 %6 632
Нишесте от маниокаt2 000EO09013282,9 %1 658
Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни растенияt475 000EO09007296,4 %458 068
Неолющен оризt7EO09008366,7 %5
Олющен ориз (Cargo или кафяв)t1 634EO09414886,6 %1 416
Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)t63 000EO58,3 %36 731
Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)t4 313THA09411284,9 %3 663
Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)t9 187ДРГ74,7 %6 859
Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)t1 200THA09411284,9 %1 019
Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)t25 516OT09416688 %22 442
Ориз, натрошен, предназначен за производството на хранителни продукти от подпозиция 1901 10 00t1 000EO094079100 %1 000
Ориз, натрошенt31 788EO09416883,6 %26 581
Ориз, натрошенt100 000EO93,7 %93 709
Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниранеt9 925AUS09431750 %4 961
Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниранеt388 124BRA09431892,4 %358 454
Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниранеt10 000CUB094319100 %10 000
Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниранеt372 876EO09432091,6 %341 460
Захар от захарна тръстика или от цвеклоt (в еквивалент на бяла захар)10 000IDN09432158,4 %5 841
Захар от захарна тръстика или от цвеклоt (в еквивалент на бяла захар)1 294 700АКТБНе е приложимо71,2 %921 707
Фруктоза, химически чистаt1 253EO090084100 %1 253
Сладкарски изделияt2 289EO09005398,1 %2 245
Други препарати от видовете, използвани за храна на животни:
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
t2 800EO09007398,1 %2 746
Други препарати от видовете, използвани за храна на животни:
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
t2 700EO09007098,9 %2 670
Хранителни продуктиt921EO09008876,2 %702
Хранителни продуктиt1 550USA09009653,6 %831
Храни за кучета и коткиt2 058EO09008967,7 %1 393
Шоколадt107EO09008575,3 %81
Шоколадt2 026EO090052100 %2 026
Макаронени изделияt532EO09008693,4 %497
Бисквитиt409EO090054100 %409
Хранителни продукти, съдържащи житни растенияt191EO090087100 %191
Вина от прясно грозде (различни от пенливи вина и качествени вина, произведени в определени райони), в съдове с вместимост =< 2 l и с алкохолно съдържание =< 13 % volhl40 000EO09009711,7 %4 689
Вина от прясно грозде (различни от пенливи вина и качествени вина, произведени в определени райони), в съдове с вместимост > 2 l и с алкохолно съдържание =< 13 % volhl20 000EO09009578,2 %15 647
Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества, в съдове с вместимост > 2 l и с алкохолно съдържание =< 18 % volhl13 810EO09009899,99 %13 808

 

 

 

 

Част Б

 

Описание на продукта

 

Мерна единицаПредвидено в списъка количество за ЕС-28ДържаваПореден номерДял на ЕС-27 от използването на квотатаРазмер на тарифната квота за ЕС-27 
РИБНИ ПРОДУКТИ       
Херинга, прясна, замразена, на филетаt34 000EO09000693,8 %31 888 
Треска от вида Gadus morhua (атлантическа треска) и Gadus ogac (гренландска треска) и риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)t25 000EO09000799,99 %24 998 
Мерлузи, пресни и замразениt2 000EO09000999,9 %1 999 
Пъстървови риби от рода Coregonus, замразениt1 000EO090045100 %1 000 
Речни раци, сготвени с копър, замразениt3 000EO09004698,8 %2 965 
Скариди от вида Pandalus borealis, без черупки, варени, замразени, но неприготвени по друг начинt500EO09004794,7 %474 
Риби от рода Allocyttus и от вида Pseudocyttus maculatust200EO090048100 %200 
Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от тон, скокливи риби или други риби от рода Euthynnust1 816THA090704100 %1 816 
Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от тон, скокливи риби или други риби от рода Euthynnust742EO090705100 %742 
Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от сардини, бонито, скумрии от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и от риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)t1 410THA0907068,7 %123 
Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от сардини, бонито, скумрии от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и от риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)t865EO09070772,9 %631 
Тон (от рода Thunnus) и риби от рода Euthynnust17 250EOНе се използва99,83 %17 221 
ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ФРУКТОЗА  
Шперплат от иглолистен дървен материал, несъединен с други материали: — чиито страни са необработени при кръгообразното развиване, с дебелина по-голяма от 8,5 mm, или — шлифован и с дебелина по-голяма от 18,5 mmm3650 000EO09001374,3 %482 648 
Феросилицийt12 600EO090019100 %12 600 
Феросиликоманганt18 550EO090021100 %18 550 
Ферохром, съдържащ тегловно не повече от 0,10 % въглерод и повече от 30 %, но не повече от 90 % хромt2 950EO09002395 %2 804 
Подобни малки артикули от стъкло, различни от: стъклени мъниста, стъклени имитации на естествени или култивирани перли, стъклени имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъниt52EO090051100 %52 
Неизбелени прежди от лен (различни от преждите от дреб), с линейна плътност 333,3 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 30)t400EO090050100 %400 
        
Фруктоза, химически чистаt4 504EO090091100 %4 504

 

[1]              За официалните кодове на държавите вж. следния адрес: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm.

[2]              За представителни цели процентите се закръглят до първия знак след десетичната запетая. Размерът на тарифната квота за ЕС-27 обаче е изчислен въз основа на точните проценти.

[3]              ЕО = erga omnes.

[4]              ДРГ = други.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here