28 септември – Международен ден на правото да знам

0
28

Смисълът на този празник е да се припомнят добрите практики за прозрачност. Целта му е да се окуражи индивидуалното право на всеки гражданин за достъп до обществена информация – това е правото на всеки да знае как избраните от него служители упражняват власт и как се харчат парите на данъкоплатците.

Повече от 30 държави по света честват този ден. В България той се отбелязва за първи път през 2003 г. Решението за обявяването му е взето в София през 2002 г. по време на организираната от Фондация „Програма Достъп до информация“ международна конференция на неправителствени организации. По време на форума е основана Мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Денят на основаването на мрежата – 28 септември, се приема да бъде обявен за Международен ден на правото да знам. Това е ден, който иска да поощри гражданите и организациите да използват правото си на информация и да ползват Закона за достъп до обществена информация, както и да напомни на институциите, че са длъжни да изпълняват този закон. Всяка година по повод Международния ден на правото да знам се раздават позитивни и негативни награди – „Златен ключ“ се връчва на граждани и организации, които ползват закона, а „Златен катинар“ получават тези, които „заключват“ информацията и не я предоставят на гражданите. Целта е институциите, изпълняващи задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), да създават позитивни практики в това отношение, а гражданите да бъдат по-активни в търсенето на информация. Първата стъпка като добър пример за възприемане на европейските практики за прозрачност и отчетност в политиката направи Кристиан Вигенин. Той стана първият български евродепутат, който направи пълен публичен отчет на своята дейност в ЕП – както съдържателен, така и финансов. Вигенин обнародва отчета си на 17 февруари 2008 г. на специална пресконференция, при това по собствена инициатива. На сайта на Вигенин беше поместена и финансова справка за изразходваните от него средства, свързани с работата му в ЕП.

Какви са правата на гражданите по отгношение на достъпа до информация? Всеки, който желае да получи някаква информация, трябва само да подаде заявление до съответната институция. Според Закона за достъп до информация, гражданите не са длъжни да казват за какво е нужна исканата от тях информация и кого представляват. Ведомствата трябва да дадат своя отговор в 14-дневен срок.

 

Коментари от Фейсбук