26 септември – Европейски ден на езиците

0
146

От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските езици. Европа разполага с истинско езиково съкровище : 23 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или малцинствен език, а също и езиците, на които говорят гражданите с произход от други държави и континенти. С цел да насочат вниманието към това огромно езиково богатство, Европейският съюз и Съветът на Европа поставиха начало през 2001 г. на инициативата Европейска година на езиците.

В инициативата се включиха милиони хора от всички 45 страни участнички. Стотици прояви в цяла Европа допринесоха за честването на езиковото ни многообразие и за насърчаване на изучаването на чужди езици. За да не остане всичко в миналото и имайки предвид, че езиците са в основата на изграждането на Европа, инициативата даде начало на Европейски ден на езиците. Негова тройна цел са повишаването на осведомеността на гражданите за многоезичието в Европа, развитието на културното и езиковото многообразие и насърчаването на изучаването на чужди езици в училище и извън него.

Празничен ден под звуците на различни езици

Като изключим целите, 26 септември е също и повод за празнуване. Всяка година се организират стотици прояви в цяла Европа за честване на деня на езиците : спектакли, тържества за деца, музикални игри, езикови курсове, радио и телевизионни предавания, конференции… възможностите са безкрайни!

 

Коментари от Фейсбук