Плащаме първо най-старите борчове към хазната

0
106

Хората ще трябва да плащат задълженията си към хазната, като започнат първо с най-старите борчове. Става въпрос за събираните от Националната агенция за приходите (НАП) вземания за данъци и задължителни осигуровки.

Това предвиждат промени в Закона за ДДС, публикувани на сайта на Министерството на финансите. С тях ще бъде изменен и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, в който е определен редът за погасяване на публичните вземания.

От текстовете става ясно, че принципът на погасяване на най-старото задължение ще се прилага само ако има

влязъл в сила акт на администрацията.

В момента хората могат да изберат кое от задълженията си към бюджета да платят първо, ако те се отнасят за същата година. Например всеки може да погаси най-напред пропуснатите здравни осигуровки и да възстанови правата си да ползва безплатно болнична помощ. Съответно може да отложи за по-късен период погасяването на забавените данъци.

В проекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага това да отпадне. Ако човек има няколко публични задължения и не може да ги плати наведнъж, първо ще се погасява това, на което срокът за плащане изтича по-рано. Така за да възстанови здравноосигурителните си права,

човек може да плати по-голяма сума отколкото тази според реда в момента.

Правителството обяви идеята данъците и осигуровките да се погасяват в хронологичен ред още през пролетта тази година. Още тогава зам.-министърът на финансите Владислав Горанов коментира пред медиите, че не е коректно човек да не плаща нищо и ако му се наложи да влезе в болница, да направи няколко вноски, които иначе би отлагал.

Моделът за погасяване на най-старото задължение ще се прилага до момента, в който започне принудително събиране на дълговете. След като се образува изпълнително дело, дължимите средства ще постъпват по отделна набирателна сметка на НАП.

Междувременно с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане се регламентира и налогът върху онлайн хазарта. Той ще се облага с данък от 7% върху направените залози. Ставката за традиционния хазарт остава 15 на сто. От финансовото министерство обясниха, че намалената ставка се налага заради високата международна конкуренция в сектора. По-ниският данък ще може да се прилага обаче едва след разрешение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

От проекта става ясно още, че се предвиждат и други облекчения за бизнеса. Например авансовите вноски за корпоративния данък, които се дължат от фирмите, ще се определят на база на прогнозната печалба.

При изчисляването им няма да се включват финансовите им резултати от минали години. Ако обаче след изтичането на годината се окаже, че дължимият данък надвишава с 20 на сто авансовите вноски, компаниите ще трябва да плащат лихви.

Коментари от Фейсбук