Евродепутат Момчил Неков настоява за повече средства за програмите „Еразъм +“ , „Европейският корпус за солидарност“ и „Европа за гражданите“ в бюджет 2019

0
151

„Програми като „Еразъм +“ , „Европейският корпус за солидарност“ и „Европа за гражданите“ имат голямо значение за младите хора в Европа, защото им позволяват да имат досег с други европейки култури и да се чувстват европейци наравно с другите. Точно затова смятам, че в бюджета за 2019 г. трябва да има значително повече средства за тези програми. Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков по време на гласуване на Доклад относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.

„Функционирането на Европейския съюз не е достатъчно застъпено в учебните планове.  И това е жалко. Жалко е защото хората не разполагат с пълната информация за възможностите, които членството ни в тази общност им предлага“, подчерта Неков.

Той изтъкна, че програмите в областта на образованието, младежта, културата и гражданството остават ключови средства за увеличаване на осведомеността за нашата споделена европейска идентичност.

Евродепутатите смятат, че бюджетът за програмата „Еразъм+“ за 2019 г. трябва да бъде най-малкото удвоен.

В доклада относно мандата за тристранната процедура, относно проектобюджета за 2019 г. се приветства предложените увеличения на бюджетните кредити за „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), „Еразъм+“ и програмите, които допринасят за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС.

В него се посочва обаче необходимостта от по-нататъшно увеличаване на подкрепата за малките и средните предприятия (МСП), които са от основно значение за пораждането на икономически растеж и за създаването на работни места, и от предоставяне на нужните ресурси за дигитализиране на промишлеността на ЕС и за насърчаване на цифровите умения и на цифровото предприемачество, както и за програмите за подкрепа на младите хора, и по-специално за „ЕразъмПро“.

Бюджетът на ЕС за 2019 г. ще бъде последен за настоящия парламентарен мандат и ще се договаря успоредно с преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР). Обединеното кралство се ангажира да внася финансови средства и да участва в изпълнението на годишните бюджети на Съюза за 2019 и 2020 г. по същия начин, както ако продължаваше да членува в Съюза и след март 2019 г.

 

 

За Момчил Неков:

Член на ЕП от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите;

Член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“;

Член на Комисията по „Култура и образование“;

Член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с държавите от Централна Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за биоразнообразието и устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма, културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта.

 

http://www.mnekov.eu

https://bg-bg.facebook.com/momchil.nekov/

https://twitter.com/momchilnekov

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here