Прокуратурата протестира поскъпването на газа, прието от КЕВР

0
130
Closeup Of Judges Gavel, Legal Code, Scales Of Justice On The Rough Wooden Background. Law Concept

От Върховната административна прокуратура протестираха решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за поскъпване на цената на газа, съобщиха от ВАП.

Цената на газа скача с 1,91%, на тока - с 1,5%

ОБНОВЕНА

Цената на газа скача с 1,91%, на тока – с 1,5%

КЕВР одобри поскъпването, което влиза в сила от днес

Протестът срещу решение № Ц-5/31.03.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което считано от 01.04.2017 г. цената на природния газ се повишава с 29,6% е от 21 април 2017 г.

В решението се утвърждава цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 363.26 лв. /1000 nm3 или 39.04 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Протестира се цена, по която общественият доставчик продава природен газ на клиенти, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в размер на 370.98 лв. /1000 nm3 или 39.87 лв./MWh (без акциз и ДДС).

КЕВР иска да ограничи поскъпването на тока от 1 юли

КЕВР иска да ограничи поскъпването на тока от 1 юли

Утре ще стане ясно какво увеличение предлага комисията

Протестът на Върховната административна прокуратура е срещу цена, по която общественият доставчик продава природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ, в размер на 381.78 лв. /1000 nm3 или 41.03 лв./MWh (без акциз и ДДС), в т.ч. компонента по чл. 17, ал. 15 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ в размер на 18.52 лв./1000 nm3.

Клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ, заплащат цени за продажба на природен газ от краен снабдител, в които не е включена компонента по т. 3 в размер на 18.52 лв./1000 nm3.

От прокуратурата протестират и цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи и до определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съответните клиенти заплащат на „Булгаргаз“ ЕАД цена за пренос през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 nm3

От „Булгаргаз“ ЕАД превеждат събраните суми на „Булгартрансгаз“ ЕАД и съответните клиенти заплащат на крайните снабдители цена за пренос през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 nm3, като крайните снабдители превеждат събраните суми на „Булгаргаз“ ЕАД, което от своя страна ги превежда на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

По протеста е образувано дело в Административния съд София, което ще бъде разгледано във вторник.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here