Парите и връзките са най-важният фактор за домогване до властта, сочи проучване

0
142

Доверието във всички институции в България намалява, а едва 26 % от хората смятат, че правителството действа в рамките на закона. Това са част от констатациите в доклад на Институт отворено общество за обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека за 2018 г.

Народното събрание и правителството, които традиционно се ползват с голямо недоверие, бележат допълнителен спад от 6 %. Понижава се още доверието във висшите училища (10%), ЕС (5%), а най-голям е спадът на доверие към неправителствените организации (11 %).

Докладът отбелязва сериозното влошаване на оценката на обществото спрямо свободата и обективността на пресата и телевизиите в сравнение с данните от 2015 и 2016 г. За една година 15 % по-малко хора смятат, че вестниците са свободни да критикуват правителството, само 21 % смятат, че печатните издания биха съобщили новина за висш държавен служител, замесен в престъпление.

Традиционно най-голям остава делът на хората, които се информират за събитията от телевизията (68 %), а на второ място по доверие според хората е интернет (16 %).

Едно от ключовите открития в доклада е свързано с широко разпространената представа, че достъпът до висшите държавни длъжности се дължи не на заслуги, а на връзки. Това мнение е споделено от близо 70 % от анкетираните, а 50 % от тях смятат, парите за най-важен фактор за домогване до властта.

За поредна година се отчита трайната представа за проблемите, свързани с върховенството на правото. 76 % от анкетираните смятат, че законите в страната не се прилагат еднакво за всички, а 56 % изобщо не смятат, че самите закони са справедливи.

Свободна Европа

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here