„Нова програма, стари проблеми“?

0
265

„Нова година, нов късмет“, казва народът. Със следващия програмен период за програмата за селските райони, можем ли да кажем, „Нова програма, стари проблеми“?

Прави впечатление, че независимо от почти 99% „усвояване“ на средствата по отчета на управляващия орган от приключилия период на ПРСР 2007-2013, повод за гордост, незнайно защо, няма. Постигането на нито една от заложените цели в предходната програма не е очевидно.

Факт е, че в момента сме почти в средата на програмния период, а нашата ПРСР 2014-2020 едва стартира. Вече одобреният за изпълнение документ обаче задава смели нови приоритети за:

 • подкрепа и повишаване на конкурентоспособността на българските земеделски стопанства;
 • биологичното производство с бюджет над 5 пъти повече, отколкото в старата програма. За първи път ще се прилага мярка за биологично животновъдство.
 • мярка за подкрепа на традиционни сортове и видове растения, каквито например са лавандулата и маслодайната роза.
 • малките стопанства – за първи път са приоритет и има отделна подмярка за тях. Бюджетът за нея е увеличен от 80 на 110 млн. евро.

При изпълнението на ПРСР 2014-2020 основните усилия, не само на управляващите, а и на цялото съсловие, обаче, са съсредоточени единствено и само върху усвояването на средства. От момента, в който стартираха плащанията и договарянията по новия програмен период, най-важната дума е “ДАВАМЕ“ и „УСВОИХМЕ“. Даваме за Агроекологични мерки, за медоносни култури, за животновъдство, за зеленчукопроизводство, за 4.1, 6.1 по 1, 2, 3 милиона… И ??? Какво от това, земеделието ни пак е замръзнало на нивата от 50-60–те години на миналия век. Селските ни райони са в по-незавидно състояние от края на 19-ти век. Продължава статистиката за обезлюдяване на села. Логично идва въпросът „Защо“? За да се похвалим, че 5 558 фермери обработват 79% от нивите в България. За да можем, когато говорим за модернизация на селското стопанство, да кажем, че такава има, но само за някой. И когато говорим за Агроекология, отново ще става дума за същия някой, говорим ли за иновации и колективни инвестиции – също.

Да, в новата Програма има нови цели и нови приоритети. Но като че ли те отново са предназначени за същите 5 558 фермера. Няма да бъде пресилено ако кажем, че с боязън се питаме „Имаме ли наистина нова програма и до какво ще доведе тя?“ Какво ново забелязваме в новата ПРСР 2014-2020 г.:

 1. Стартиране на най-важните за 5 558 фермера мерки, а именно 4.1 и 4.2;
 2. Кратки срокове за обсъждане на проектонаредбите и копиране на голяма част от старите.
 3. Бавно администриране на приетите проекти;
 4. Създаване на изключително тежки и тромави критерии за подреждане на оценяваните проекти, често неясно формулирани, с възможност за субективност при оценките;
 5. Отлагане и забавяне на важни за чувствителните и приоритетни отрасли сектори и мерки (Агроекология, Водено от общността местно развитие – ВОМР, Тематична подпрограма, Животновъдство, Овощарство и зеленчукопроизводство). Липса на конкретност и приоритетност във въпросните отрасли.
 6. Липса на приоритетност при финасиране на публичните мерки предназначени за инвестиции в малките населени места, както и критерии за ефективност, ефикасност и целесъобразност.
 7. Липса на капацитет за разграничаване на реални от изкуствено създадени проекти и кандидати, като голяма част от проблема се дължи на липсата на представителни браншови организации – проблем, по който от „Зелени закони“ работим – виж http://www.zelenizakoni.com/novini/koy-predstavlyava-blgarskite-zemedelski-proizvoditeli ;
 8. Недостатъчен капацитет за оценка и приотизиране на ефективни и ефикасни проекти, нужен за надграждане и финансиране на проекти, имащи бъдеще.

А защо е така? Отговорът е в поставената цел – „Усвояване“! Погледът към изпълнението досега на програмата за селските райони засилва усещането за недостатъчност или липсата на ясна държавна визия за това, какво точно искаме да правим с българското село и икономическия живот в него.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here