Колко са банкнотите и монетите у нас?

1
369

В края на декември 2017 г. парите в обращение достигнаха 15.703 млрд. долара, информират от Българска народна банка. За едногодишен период спрямо края на декември 2016 г. те нараснаха с 1.55 млрд. лв., или с 10.95%.

През предходния едногодишен период (декември 2015 г. – декември 2016 г.) нарастването беше по-ниско като абсолютна стойност (1.428 млрд. лв.), но по-високо в процентно отношение (11.22%).

През четвъртото тримесечие на 2017 г. парите в обращение се увеличиха с 623.4 млн. лв., или с 4.13% спрямо края на третото тримесечие.

Ето и още няколко любопитни факта за парите в обращение у нас:

Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2017 г. е 33.85 лв., като за трите последни месеца на годината се увеличи с 0.18 лв. За едногодишен период стойността й се повиши с 1.35 лв., или с 4.17%.

В края на декември 2017 г. в обращение са 452.9 млн. броя банкноти, които са с 15.7 млн. броя, или с 3.6% повече, в сравнение с края на септември 2017 г.

С най-голям дял от 29.67% в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2017 г. е купюрата от 20 лв., като към 31 декември 2017 г. в обращение са 134.4 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял от 5.95% е броят в обращение на банкнотите от 5 лв.

За едногодишен период (декември 2016 г. – декември 2017 г.) банкнотите в обращение се увеличиха с 27.1 млн. (6.37%) по брой и с 1.494 млрд. лв. (10.8%) по стойност.

Общата стойност в обращение на банкнотите от 50 лв. в края на 2017 г. е 6.042 млрд. лв., което им отрежда и най-големия дял (39.41%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял от 0.37% е стойността на банкнотата от 2 лв.

В края на 2017 г. в обращение са 2.289 млрд. броя разменни монети, които са с 43.5 млн. броя, или с 1.94% повече, в сравнение с края на септември 2017 г. За същия период общата им стойност нарасна с 12.8 млн. лв., или с 3.67%, и в края на 2017 г. тя достигна 362.4 млн. лв.

На годишна база се запазва общата тенденция на растеж с устойчиви темпове на броя на разменните монети от всички номинали. Спрямо края на 2016 г. общият брой на разменните монети се увеличи със 174.8 млн. (8.26%), а стойността им – с 55.7 млн. лв. (18.18%).

За последната 1 г. монетите от 1 лв. се увеличиха с 16.5 млн. броя, до 140.1 млн. броя, докато навлизащата в обращение монета от 2 лв. се увеличи с 13.4 млн. броя, до 32.1 млн. броя.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. в страната са задържани общо 216 броя неистински банкноти, като 55% от тях са от 20 лв. Купюрата от 10 лв. е втората най-фалшифицирана у нас, следвана от тази от 50 лв.

Едва 4 са иззетите фалшиви столевки.

За цялата 2017 г. в страната са задържани 919 фалшиви банкноти, като 58% от тях са от 20 лв., 20.78% са от 50 лв. и 18.9% са от 10 лв. Фалшивите банкноти от 100 лв. са едва 12 или по 1 средно на месец.

profit.bg

1 КОМЕНТАР

  1. Цитат:
    В края на декември 2017 г. парите в обращение достигнаха 15.703 млрд. ДОЛАРА, информират от Българска народна банка. За едногодишен период спрямо края на декември 2016 г. те нараснаха с 1.55 млрд. ЛВ., или с 10.95%.
    Тъй като нямам време за губене да си правя регистрация в Инвестор.бг, за да задам въпроса си моля Вас. Питайте ги долари или левовата им равностойност визират в статията.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here