ОБРЪЩЕНИЯ И ТИТЛИ ПРИ ОБЩУВАНЕ

0
2790

Същност на обръщението и титлата, правила за използване

Обръщението е посочване на длъжностното положение на лицето, към което се обръщаме, а титлата е почетна характеристика на йерархичното място. Когато се използват и двете, първа е титлата, а след това обръщението. При представяне е задължително да се използват титлите, защото те имат юридически характер и са признание на вътрешния правов ред на съответната държава (президент, монарх, престолонаследник и др.). Правилата за обръщение в протоколната практика са строги и задължителни, защото като израз на учтивост те имат етикетен характер.

При републиканската форма на управление обръщението към лица, заемащи изборни длъжности – президент, председател на парламент, министър-председател, министър, е Ваше превъзходителство, а индиректното обръщение е Негово превъзходителство.

За лица, заемащи назначаеми длъжности с дипломатически ранг на посланик, както и нунции на Ватикана, прякото обръщение е Ваше превъзходителство, а непрякото – Негово превъзходителство.

Във всички страни е прието да се титулуват лицата, заемащи висши държавни, политически и военни постове, както и дипломатическите ръководители.

Обръщението към тях е Ваше превъзходителство.

Това обръщение се използва и за лица, заемащи висши постове, като президент, министър-председател, министри, ако не съществува друга практика. За политиците, които не заемат държавни постове, обръщението е Ваша чест. Друг начин за обръщение към тези лица, характерен за френската протоколна система, е Господин Президент, Господин Министър, Господин/Госпожо Посланик и т. н.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here