4 библиотеки в община Казанлък получават средства за нови книги

0
158

4 библиотеки в община Казанлък получават средства за попълване на библиотечните им фондове по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2015 г. на Министерство на културата, информират от ведомството. 794 лв. е отпуснатата финансова подкрепа за казанлъшката библиотека „Искра“ , 390 лв. получава библиотеката към читалището в гр. Крън, 478 лв. са за обновяване на библиотечния фонд на читалището в Шипка, а 465 лв. – за читалището в с. Копринка.

Общо 216 обществени библиотеки в страната получават средства за попълване на библиотечните им фондове. Средствата са в общ размер на 139 897 лв. С библиотеките, чиито проекти са одобрени, предстои да бъдат сключени договори. Същите ще бъдат подписвани след 23 ноември 2015 г.

Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” продължава изпълнението на основната цел – чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here