Хората питат: Спазват ли законите общинските съветници?

0
347

Средно по 360 лева на месец получава общинския съветник от местния парламент на Казанлък за една сесия на месец и за участие в заседанията на две постоянни комисии. Тъй като всички старейшини са членове поне на две комисии, а съставите им обикновено се събират по веднъж месечно – преди съответната сесия.

Интересен факт е ,че тези средства се осигуряват от казанлъчани-за 2 часа средно работа на месец.

Отделен факт е, че повечето съветници нямат висше образование, т.е. нямат експертиза и изобщо не знаят къде се намират и за какво са там.

Понеже и те самите не спазват Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък. Според чл.23 Общинският съветник е длъжен: да провежда срещи с гражданите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.Такова нещо в този Общински съвет няма.

Друго задължение е съветникът да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление. Малцина са общинските съветници, които правят това. Повечето и да ги попитаме не знаят. Още повече, че голяма част от Общинските съветници и то най – вече от партия ГЕРБ са в конфликт на интереси.

Според Чл. 27. (1) (Изм. с Решение № 138 от 25.02.2009 г.) Общинският съветник не може да извършва дейности и да участва при вземане на решения, когато е налице конфликт на интереси по ЗПРКИ. Ако са налице обстоятелствата за това, общинският съветник е длъжен сам, преди Общинският съвет да започне разискванията, да декларира наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването. Да ама не.

Радиана Стефанова – ГЕРБ е Директор на СОУ „Екзарх Антим І“. Тя е в конфликт на интереси при гласуването на бюджета. По същата причина в конфликт на интереси е и Недка Рашева от ГЕРБ. Тя е директор на ОДЗ ,,Еделвайс,,. В конфликт на интереси е и Стефан Драганов- Автомобилен спортен клуб „Ефко Рейсинг Казанлък” – председател и спортен мениджър. Организатор на Планинско автомобилно състезание ,,Шипка”, за което получава крупна сума от Община Казанлък и взима и средства по спортния календар. И той няма право да гласува бюджета. В конфликт на интереси е и самият председател на Комисията за конфликт на интереси –Стефан Птичков. Той работи към фирма АСПИЛИНК, която поддържа интернет системата на Община Казанлък. Въпросната фирма обслужва и ГЕРБ в Казанлък. Но фактурите се заплащат от Общинския бюджет.

,,С подкрепата на фирма „Аспилинк” младежката организация на ГЕРБ успя да осъществи днес, на 16 юни, един от заплануваните си проекти за лятото. В центъра на Казанлък бе поставен рутер, с помощта на който на площад „Севтополис” се оформи зона с безплатен интернет. Районът на обхват е с граници от фонтана до градинката на улица „Искра”.Това е публикация от интернет сайт, където младите гербери се хвалят. Споменават съвсем съзнателно и фирмата-доставчик на свободния интернет, същата тази, където Птичков си вади хляба и допълнително заработва хонорара като съветник. Но тези две обстоятелства го слагат директно в графата „конфликт на интереси”.

Това са само няколко образци на срасналите се с властта в Казанлък фирми, представители на фирми, заемащи директорски позиции в бюджетни организации и опериращи с публични средства. Все от един адрес-ПП ГЕРБ.

Така ,че драги ми съграждани, идете ги вижте! Заседанията на Общинския съвет са публични и всеки има право на достъп до сесията, на която се решават съдбините на Казанлък.

Илиян Пенев

 

Право на отговор от „Аспилинк“ ООД, свързан с публикацията „Спазват ли законите общинските съветници“

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here