Пръскат срещу кърлежи в Стара Загора

0
240

Есенната обработка на тревните площи против кърлежи в детските и социални заведения, паркове, детски площадки и обществени сгради на територията на град Стара Загора ще започне на 8 септември т.г. Дезакаризацията на общата площ от 413 444 кв.м. ще се извършва едновременно от 3 екипа, а в детските и социалните заведения от два екипа.

Обработката на тревните площи в селата ще се извърши в началото на м. септември 2017г. Със заповед № 10-00-639/20.04.2017 г. на кмета на Община Стара Загора са определени длъжностни лица, които да следят за изпълнението на дейностите и да присъстват при извършването и приемането на работата за съответните обекти. Фирмата изпълнител е Д.Д.Д.-1 ООД, София, а препаратът за обработка е Бандит 10 ЕВ.

Графикът за обработка и информация за препарата, с който ще се извършва обработката, са изпратени за информация и контрол до РЗИ Стара Загора.

Създадена е организация за окосяване на площите, подлежащи на обработка от съответните административни бюра, звено „Озеленяване“ и директорите на съответните детски и социални заведения. Община Стара Загора си запазва правото за промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия, за което ще бъде подадена своевременно информация на сайта на общината.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here