Пренебрегнат ли е казанлъшкият бизнес?

0
1477

Кметът на Казанлък – Галина Стоянова отново облагодетелства фирми, близки до партия ГЕРБ.

Untitled-1На 16 юни тази година Община Казанлък не обявява обществена поръчка, а отправя публична покана за Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на Община Казанлък. Тя е на стойност 65 500 лева. Съответно е получена една оферта от Обединение „Морфология –Казанлък“ ДЗЗД с управител Ботьо Табаков. На 9 юли е сключен и договора. Нямаше да е толкова фрапиращо, ако Дружеството не се състоеше от фирми на Табаков. Самият Ботьо Трендафилов Табаков е приближен до бившата министърка на околната среда и водите в Правителството на ГЕРБ – Нона Караджова. С нейна заповед той е назначен за член на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда”. Синът му Денис Табаков е бил управител на „ЕРС-КОС” до 28.05.2011 г., след което е назначен в Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” в МОСВ, която е Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Междинното звено съветва потенциалните бенефициенти и извършва детайлна оценка на проектните предложения,  контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, отговаря за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата.  Министър Нона Караджова е била подчинена на Ботьо Табаков през периода 2007-2008 г. като водещ експерт по проекта „Интегрирано управление на водите от р. Басейн на р. Струма/Стримон”. Проектът е изпълняван от „Консорциум СКГ-Клуб-2000-БТИ-ББ & Т” ООД, учредено на 10.12.2007 г. с мажоритарен дял на „БТ-Инженеринг”. Този факт е прикрит в декларацията на Нона Караджова по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, което е нарушение, подлежащо на санкция от КПУКИ. Явно близката връзка с ГЕРБ на Табаков му осигурява обществената поръчка в Казанлък. В ценовата си оферта той е включил различни разходи, като застраховка, командировъчни, наеми за офис и т.н. Например 7200 лева ще струва събирането на информацията за изготвяне на анализ при положение, че през 2013 година  кмета на община Казанлък  сключи договор с „Грийнпланет“ ООД за изграждане на сепарираща инсталация и за предоставяне на битовите и производствени отпадъци, генерирани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията на община Казанлък, който впоследствие нещо се провали и толкова шумно рекламираната инсталация затвори врати. Съответно такава информация има, но сега пак ще платим 7200.600 лева ще струва охарактеризирането на отпадъците и 49 800 изготвянето на анализа. Най – фрапиращото обаче е, че за да се отчете поръчката от Дружеството Общината ще плати 14 000 лева, каквото и да означава това. Или общо 72 500 лева. За фирма близка до ГЕРБ

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here