Заседание на Об съвет благославя в четвъртък тегленето на нови 4 млн.лв. кредит?

0
85

На сесия, свикана в четвъртък, общинските съветници ще разгледат една единствена точка: доклад от Петър Косев – зам.-кмет на общината, оправомощен за кмет със Заповед №1715/08.08.2014 г. с проект за решение относно поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 4 000 000 лева.

Взимането на банков кредит се налага, за да бъдат платени 3,6 млн.лева на дружеството „Тракия трейд”, което осъди Общината за нищожността на договора за неслучилия се строеж на МОЛ на площадката на бившата Инфекциозна болница.

Като „чрезвичаен и непосилен разход за Общината” определя нововъзникналото финансово задължение на администрацията зам.кметът Петър Косев в доклада. Според него предстоящите продажби на  общински имоти ще се реализират трудно, заради стагнацията сред предприемачеството, затова й ще се прибегне до теглене на кредита.

Изчисленията на Косев показват, че оптималният вариант за размера на кредита е 4 млн.лева със срок за погасяване от 72 месеца. Залог за заема ще са бъдещите собствени приходи на Общината-местни данъци, постъпления от продажби, такси, глоби.

В резултат се очаква кредитът да бъде погасен след седем години, когато Общината ще издължи на банката около 5,5 млн.лева главница и лихви.

Предстои обявяването на обществена поръчка с тези параметри, най-гъвкавата оферта на кредитор ще бъде предпочетена и трябва да се сключи договор за новия заем.

По доклада положително са се произнесли всички постоянни комисии в Общинския съвет, в четвъртък се очаква да бъде прието решение за поемане на дълга в тези му параметри и да се благослови стартирането на обществената поръчка за избора на банка-кредитор.

 

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here