Близо 1 000 000 лв. е получил допълнително от държавата Казанлък за ремонти през м.г., очаква нови 450 000 лв.

0
2124

450 000 лева допълнителна субсидия от държавата трябва да получи община Казанлък при разпределението на 111 милиона лева за 99 общини с министерско постановление от 01.08.2018 г.

С трансфера за Казанлък ще се ремонтират улици в няколко села: Долно Изворово, Хаджидимитрово, Ясеново, Копринка, Кънчево, Ръжена, Бузовград, Крън.

Допълнителните средства ще ни бъдат дадени с формулировката „За рехабилитация на уличната мрежа в община Казанлък”. Това означава, че парите се насочват по преценка на кмета, той определя населеното място, улицата, участъка от нея за ремонт и т.н.

По-същественото е, че за тези дейности не се изискват проекти, няма независим надзор – върху проекта и изпълнението. В повечето общини са определени фирмите, които изпълняват тази дейност през годината и те директно ще усвоят отпуснатите средства.

През миналата година с ПМС №153/28.07.2017г. в Казанлък са трансферирани допълнително 500 000 лв. за „дейности по изграждане, ремонт и рехабилитация на пътища, водопроводи, канализация, детски градини, спортни комплекси и други“.

Още един допълнителен транш от 400 000 лева е бил отпуснат на Казанлък пак с ПМС №260 от 24 ноември 2011г. за „ремонт на улична мрежа и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда“.

Проверка на Пресс ТВ показа, че при всяко министерско постановление за допълнително финансово инжектиране от държавата към общините, Казанлък е получавал пари.

Припомняме, че 109 милиона лева изразходи община Казанлък по европейски проекти в мандата на ГЕРБ от 2011 до 2015г., според данни на администрацията.

Справка в официалния сайт на общинска администрация към 27 юли 2018г. показва, че от 2015г. до сега, европейските средства, усвоени в Казанлък по приключили вече проекти са близо 43 000 000 лева. По проекти, които все още се изпълняват, се влагат малко над 40 000 000 лева.

Справка за изпълнени и изпълняващи се проекти на Община Казанлък

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here