Теодора Иванова: Община Казанлък няма Наредба за управление на отпадъците. Но какво от това!

1
276

„Община Казанлък била изпълнила всички мерки, касаещи управление на отпадъците“.
Нищо подобно! Община Казанлък няма Наредба за управление на отпадъците, което е нарушение на чл.22 от Закона за управление на отпадъците, Кмета не е актуализиран Плана за управление на отпадъците, което е нарушение на чл.52 ,ал3, т.2 от Закона, не е информирал ежегодно Общинския съвет за дейностите по изпълнение на програмата, което отново е нарушение на чл. 52, ал.9 от Закона.
Но какво от това!? Сигнализирайки за всичко това, бях обвинена, че дескридитарам себе си и общинските съветници!

Коментари от Фейсбук

1 КОМЕНТАР

  1. Чудя се как жителите на град Казанлък още не са увесили с главата надолу видния апологет на липсващата мисъл и нагъл безпросветник Говедаров. Човекът с бездействието си и въпреки подадените сигнали разреши на фирма да нареже доста сериозно количество топлопроводи на ТЕЦ-а, но забрави да ги накара да извадят от каналите азбестовите одеяла ( изолацията на тръбите ) сега с тази екологична катастрофа и бъдещ пик на онкологични заболявания ще станем център на болните в България. Вие пишете за управление на отпадъци. Хайде бъдете по-сериозни!!!! без моля.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here