Експерти – Музея на розата е незаконен!

1
520

Обществената поръчка за изграждане на Музей на розата е за  „преустройство, реконструкция и пристройка на съществуваща сграда“. Реално, обаче, се събаря съществуваща сграда  и се започва нов строеж от начало. Според архитекти и строителни инженери де факто Общината започва строителство на НЕЗАКОНЕН строеж! Тъй като е издадено строително разрешение за преустройство и реконструкция под номер 248/27.11.2012 г.

То е издадено съгласно член 148 от ЗУТ. Точно този Закон гласи „Разрешение за строеж на обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се издават от областния управител, а за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение – от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ Или след като е Национален музей защо разрешението на Общината е издадено от главния архитект?

Възникват и още въпроси – Кой определи, че мястото му е в парк „Розариум“?- и защо не се спазва ОУП /Общ устройствен план/, според който за сграда на музея е предвидена площ в Парка на розата – северно от Художествената гимназия?

В нарушение е и изготвеният проект – за него няма обявен архитектурен конкурс, а проекта  е възложен директно на главния архитект на Общината, който съгласно ЗУТ  няма право да проектира за територията, на която е одобряващ орган!

1 КОМЕНТАР

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here