Системата ни убива – протест – палатков лагер – Стара Загора

0
525

Родители на деца с увреждания , хора с увреждания и съпричастни граждани излизат на протест на 5 юли 2018 г. в Стара Загора в подкрепа на протеста „Системата ни/ги убива“, стартирал на 1.06.2018 в София.

Протестът срещу действащата социална политика за децата/лицата с увреждания и техните семейства стартира на 1 юни 2018 г. с безсрочен палатков лагер пред парламента в София, а в последствие в подкрепа на него бяха създадени палаткови лагери  още и в градовете Варна, Бургас, Хасково, Враца, Силистра, Ловеч, Русе, Перник. Подкрепен е от десетки организации и различни хора, както пряко свързани с каузата, така и просто съпричастни. Протестът е подкрепен и от много наши съграждани в други страни- Германия, Англия и др. Повече информация относно протеста може да се получи на фейсбук страницата – „Системата ни убива“ (https://www.facebook.com/SystemKillsUs/), както и на страниците на протестите по градове.

График на протестните действия в Стара Загора:

5 юли 2018 г.

10:00 ч. – Начало на протеста

От 6 юли 2018 г. до постигане на исканията палатковият лагер продължава всеки ден от 09:00 ч. в парк „5-ти октомври“

 

Искания:

  1. Приемане на внесения законопроект за Закона за личната помощ
  2. Право на лична помощ да имат деца и лица със затруднения в ежедневното си обслужване, обучение и включване в обществения живот, причинени от наличието на увреждане преди пенсионна възраст.
  3. Достъпът до лична помощ да се основава само и единствено на индивидуалните потребности на детето/лицето с увреждане.
  4. Средствата за Лична помощ да се отпускат след анализ на потребностите и определяне на нужда от придружител от отговорните институции.
  5. Лицата и родителите на деца с увреждания да управляват сами личната си помощ.
  6. Да се преразгледа предложената от МЗ реформа в системата на ТЕЛК, в която се прекарва идеята за ограничаване или отнемане на правото на пенсия, когато хората с увреждания получават доходи от трудова дейност. В Конституцията на Република България, правото на пенсия при възникване на определени обстоятелства е гарантирано, като вид осигурително право, без упражняването му да е поставено в зависимост от упражняването на друго основно право, каквото е правото на труд!
  7. Да се изготви подробен и изчерпателен електронен регистър на децата/лицата с увреждания, по заболявания.

България е единствената страна в Европейския съюз, в която  хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени . В Европа човекът с увреждане разполага с бюджет за лична помощ и има свобода и избор да го управлява.

По-категорични сме отвсякога, че ИСКАМЕ ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ДЕЦАТА/ ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА!

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here