Живеем на 71.8 кв. м.

0
422

38534 е броят на жилищата в град Казанлък, според публикувана статистика от НСИ. Те се помещават в общо 18411 сгради.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 67.9% от всички жилища, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 25.5%, а едностайните са 6.6%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата – 1.4.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 170.9 хил. или 97.2% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.8 кв. м., като в градовете тя е 72.8 кв. м., а в селата – 69.9 кв. метра.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here