Отменят вторият етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти

0
147

Община Казанлък информира гражданите, че след решение на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и на основание писмо № BG05-653/17.06.2015 г. от Ръководителя на Проекта – г-жа Румяна Георгиева, се отменя предвиденият втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2015-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Причината е, че към момента в листата на чакащи броят на кандидат-потребителите е значителен и обявяването на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали, тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен.

Предвид засиления интерес и голямата необходимост от предоставяне на подобна услуга, Община Казанлък разработи ново проектно предложение по схемата „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., което ще бъде подадено на 10 юли 2015 г. Предвидените дейности ще дадат възможност да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на допълнителен брой хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Повече информация за новия проект ще бъде публикувана допълнително на сайта на Община Казанлък и в Информационния център на Общинска администрация.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here