Областният управител Живка Аладжова изиска от общините пълната информация за обществените поръчки

0
140

Областният управител Живка Аладжова изиска от общинските ръководства на общините-бенефициенти на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в област Стара Загора пълна информация за проведените процедури по Закона обществените поръчки, както и за броя на явилите се кандидати и броя на процедурите, които са обжалвани пред КЗК. Действията на Аладжова са в отговор на писмо за съдействие от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Екип от експерти на Центъра ще анализира законосъобразността на процедурите по Закона за обществените поръчки, които ще реализират всички бенефициенти на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

В резултат на анализа ще бъде подготвен доклад за установените слаби места /нарушения/, както и мерки,които да бъдат съобразени през следващия програмен период.

С Постановление № 4 от 16 януари 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми, както и прозрачното изразходване на средствата по публичната инвестиционна програма, на областните управители са възложени контролни функции-да следят за изпълнението на одобрените от Министерски съвет проекти и да докладват тримесечно на Междуведомствения съвет.

С оглед необходимостта от наблюдение по изпълнение на вече сключените договори, областният управител ще внесе предложения в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност за включването в проверките на специализирани контролни институции.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here