„Механото“ на гости в казанлъшкия съд

0
1488

На 16.04.2019 г. от 10.00 ч. продължи традицията в Съдебната палата на Районен съд – Казанлък да се провежда „Ден на отворените врати“. Учениците от ПГ “Иван Хаджиенов“ гр.Казанлък – 10-ти и 12-ти клас и тяхната преподавателка г-жа Мариана Янкова посетиха съда, като завършек на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се провежда ежегодно по инициатива на Висшия съдебен съвет .

Председателят на съда Радослава Маждракова демонстрира пред присъстващите начина на разпределение на делата на случаен принцип чрез софтуера за случайно  разпределение, разработен от Висшия съдебен съвет.

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

Зам. председателят съдия Йовка  Пудова запозна учениците с работата на отделните служби в съда, като  бяха посетени регистратурата, бюро съдимост и  деловодствата.

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

Адвокат Александър Александров, с дългогодишна адвокатска практика в гр. Казанлък представи пред присъстващите своето хоби – изработка на макети на известни къщи – напр. Чирпанлиевата къща в гр.Шипка, Яхната в гр. Казанлък и традиционна созополска къща.

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

Учениците и тяхната преподавателка участваха в симулативен процес, като пресъздадоха съдебно производство по наказателно дело от частен характер. Под ръководството на съдия Деян Илиев присъстващите ученици участваха активно като съдебен състав и страни в процеса – подсъдим, адвокати, свидетели и  вещи лица.

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ
„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ
„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младежите проявиха отговорност и желание, като успешно пресъздадоха всички етапи в съдебното производство, включително и постановяване на съдебен акт. След приключване на симулативния процес учениците, участвали в съдебния състав изложиха своите аргументи и обосноваха мотивите си за вземане на конкретното решение по казуса, което е още едно доказателство за тяхната съпричастност и поетата от тях отговорност.

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

 

 

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

 

 

Всички ученици получиха предметни награди, удостоверения за участието си в образователната програма през учебната 2018/2019 г., конституцията на РБългария и брошури за структурата и управлението на съдебната власт.

„Механото“ на гости в казанлъшкия съд, Пресс ТВ

 

 

 

 

 

Ръководството на Районен съд – Казанлък изказва благодарност на г-жа Мариана Янкова и учениците от ПГ “Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък за добрата организация и достойното им представяне, като ги поздравява за 90-годишния юбилей от основаването на училището и им пожелава нови успехи и предизвикателства.

Районен съд – Казанлък

 

 

 

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here