Подават сигнал срещу Община Казанлък, че е в нарушение на Закона

0
1703

Кметът на Казанлък отново е в нарушение на Закона. През 2011 година при сформирането на Общинската избирателна комисия от ГЕРБ предлагат в нея да бъде назначена Иванка Русинова – до тогава експерт в Областна администрация Стара Загора. Тя е избрана и за председател на комисията от квотата на ГЕРБ като най-голямата парламентарно предствена партия. След като Галина Стоянова печели изборите назначава Иванка Русенова за началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в Община Казанлък. Така дамата съвместява и двете длъжности и председател на ОИК и главен юрист. Русенова е назначена по Закона за държавния служител. Според член 4 на Закона за държавния служител „Държавният служител при изпълнение на своята служба трябва да бъде политически неутрален“. Пак според същия Закон 1л.7,ал.2,т.5 -,, 5.-„Държавен служител не може да заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия“;. С двата поста на г-жа Русинова е нарушен и член 66 от изборния кодекс. Най сериозното нарушение обаче е на Закона за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси. Според него лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции. В случая с двата поста на Иванка Русинова, става въпрос за сблъсък, противоречие, несъвместимост или конкуренция между обществени задължения и частен интерес.

Според Закона е създадена ситуация между служебната сфера на действие на лицето, осъществяващо публични функции и неговата лична сфера на действие. Председателя на Общинската избирателна комисия, като главен юрист може да взема решенията, които са по-изгодни за него лично или за свързани с него лица, а не както се предполага, че би трябвало да бъде – за обществото, като цяло. Според Закона за кофликт на интереси „свързани лица“ са тези физически или юридиче-ски лица, с които лицето има икономически или политически зависимости. В случая Галина Стоянова с Иванка Русинова. Закона е категоричен, че в случая има свързаност: Свързаността при зависимост може да е със следният субект:- физически/о лица/е, с които лицето, заемащо публична длъжност, има политически зависимости – съпартийци. Дали заради тази ситуация кметицата е нарушила задължителното изискване в Общинският съвет да се създаде постоянна комисия за проверки за установяване на конфликт на интереси за общински съветници, кметове и за лица, заемащи публични длъжности?! Нещо което според Закона е длъжна да направи.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here