Изследват домакинските доходи

0
409

От началото на м. април 2018 г. Националният статистически институт , чрез териториалните статистически бюра  в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

В него ще вземат участие 144 домакинства от област Стара Загора, избрани на случаен принцип,  които са разделени в три подизвадки от по 48 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В Старозагорска област изследването ще се проведе в 13 населени места: гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Николаево, гр. Раднево, гр. Чирпан и селата Братя Даскалови, Елхово, Ракитница, Рупките, Свободен, Тъжа, Хрищени и Шейново.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here