Митрополит Киприан регистрира фондация

0
144

Фондацията на името на свети Киприян Цамблак Чудотоворец, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, ще осъществява дейност в обществена полза. Членовете й ще се стремят към обединяване на усилията с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на културно-историческото наследство на град Стара Загора, деца с изявени творчески способности, с изявени знания по учебните предмети, както и на деца в неравностойно положение.

Цели на фондацията:

1.         Устойчиво развитие на политики по опазването на културното наследство

2.         Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности, чрез открояване и конкретизиране на местната специфика с оглед превръщането на културното наследство в съществен фактор за социално икономическо развитие на град Стара Загора.

3.         Съдейства за осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение

4.         Подпомага изграждането и поддържане на материално-техническа база

5.         Подпомага формите на изява и дейноста на талантливи деца

6.         Съдейства за реализиране на образователни програми за децата / здравно възпитание, детски празници и конкурси, състезания, др./

7.         Подпомага деца с изявени способности в учението.

Средствата, с които фондацията ще постига своите цели са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here