Над 70 хил. лева е осъдена да плати Община Павел баня

1
9561

Заради иска, могат да бъдат блокирани сметките на Павел баня. Изплащането на сумата от Община Павел баня на „Автобусни превози Павел баня“ е постановено от пловдивския апелативен съд, който потвърждава решение, взето от търговското отделение на старозагорския окръжен съд.

Исковете касаят неизплащането на договорена сума за три месеца през 2014-та година.  Съгласно договорът между Общината и фирмата превозвач, тя е за компенсиране на безплатни и намалени цени за пътувания на някой категории граждани, за което се превежда месечно на превозвача компенсация от 20 хиляди лева.

Съгласно и решение на общинския съвет в Павел баня 50% от цената на билета плащали ученици и пенсионери.

Съдът установява документално, че в  този  общински бюджет за 2014 г. е предвидена сума  за  изплащане на субсидии за дейностите по транспорта, пътищата , пощите и далекосъобщенията в размер на 240 000 лева.

За първите 5 месеца на 2014 г. Община Павел баня е  изплащала  ежемесечно  компенсации, в общ размер на 100 000 лева. Не е оформила  каквито и да е възражения във връзка с изпълнението на договорите .

Последното извършено плащане по договорите е  по фактурата за  месец юни 2014 г,  на дата 10.06.2014 г.

        „След тази дата отношенията между страните вече са били доста сложни  да не кажем   обтегнати, поради което  е започнал  спора дали  вземането на   изпълнителя  към Общината  е ликвидно или не“, пише в решението на Апелативния съд.

Основното напрежение, припомняме ви,  бе между кметът Станимир Радевски и Иса Бесоолу. Радевски, тогава, заяви че транспортните услуги нанасяли щета на бюджета, като плащали услуги и намаления, без да са реално осъществени.  Същевременно вещо лице е установило, че има регистър от Автобусни превози на  927 лица- ученици и студенти. Заведен е регистър  за абонаментните карти  за 2014 г е за пенсионери, като в този регистър са включени  1242 лица.

В крайна сметка апелативният съд, потвърждава решението и на старозагорския. Осъжда Община Павел баня  да изплати  сумата от 50 000 лв. главница, представляваща неизплатена компенсация за извършени превози по намалени цени за ученици и пенсионери за месец юли, м. август и м. септември 2014г., съгласно сключен договор, ведно обезщетение за забава в размер на 14 416,40 лева. Трябва да бъде заплатена и законната лихва върху сумата както и разноските по делото, като общата сума дължима от Община Павел баня е за  близо 75 хиляди лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

Потърсихме кмета Радевски за коментар, но до този момент не вдига телефона си.

1 КОМЕНТАР

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here