На тази дата: Ден на военното разузнаване.

0
162

На 12 януари 1908 г. с указ 190 на княз Фердинанд I (стар стил 31 декември 1907 г.) Информационното бюро към Щаба на войската се преобразува в Разузнавателна секция, като специализирано звено за управление на военното разузнаване – рождена дата на българското стратегическо разузнаване.

От 10 август 1999 г. е Главна дирекция „Военна информация“, а от 1 януари 2000 г. – Служба „Военна информация“.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here