Покана за среща относно мрежата от велоалеи на територията на община Казанлък

0
492

Създаване на обществен съвет във връзка с  текущото състояние и бъдещо развитие на мрежата от велоалеи на територията на община Казанлък

В началото на месец декември, 2018 г. СНЦ “Резонанс” и СНЦ “Вихъръ” проведоха кампания за набиране на подписи, от граждани на община Казанлък, в подкрепа на изграждането и ремонта на ключови велоалеи, веломаршрути и пътища към населените места в общината. Над 5000 граждани и 7 сдружения подкрепиха следните две подписки: 1.“Подписка за ремонтиране на стария път гр. Казанлък – с. Копринка – яз. Копринка и изграждане на велоалея”; 2.“Подписка за ремонтиране на велоалея гр. Казанлък – с. Розово и доизграждане на такава към с. Овощник”.  На 14 декември 2018 г. представители на сдруженията “Резонанс” и “Вихъръ” входираха в деловодството на Община Казанлък подписките (до Община Казанлък – вх. номер 191-00-74 и до Об. Съвет – вх. Номер 24-84) и попитахме на какъв етап от реализирането им се намира общината. В резултат, бяхме поканени на среща с кмета на община Казанлък, заместник-кмет Инфраструктура, строителство и транспорт, заместник-кмет Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики, председател на Общински съвет Казанлък.

На  състоялата се на 21 декември 2018 г. среща обсъдихме текущото състояние и проектна готовност за бъдещи инвестиции в инфраструктурни проекти, касаещи мрежата от велоалеи. Тъй като темата е широкообхватна и изисква вземането на допълнителни решения в рамките на бюджета на Община Казанлък и намиране на допълнително финансиране извън него, взехме решение да бъде създаден обществен съвет, пряко ангажиран с темата. В обществения съвет ще бъдат включени граждани, сдружения, председателят на Общински съвет Казанлък и заместник-кмета по Инфраструктура, строителство и транспорт.

Ролята на обществения съвет ще бъде да осъществява връзката между гражданите и Община Казанлък по темата, както и намиране на най-добрите решения в полза на обновяването, поддръжката и изграждането на велоалеи и веломаршрути на територията на общината. Една от целите, които общественият съвет си постави е периодично да организира отворени информационни срещи по населените места, на които да бъдат обсъждани текущите действия, които предстои да бъдат направени от Община Казанлък. Основна цел на създаването на Общественият съвет е мнението на гражданите по темата да бъде взето под внимание, както и да помогне в решенията за приоритетното изграждане и обновяване на въпросните велоалеи и пътища.

Каним всички заинтересовани граждани и сдружения на среща, на която да обсъдим предоставената ни информация от Община Казанлък и Общински съвет Казанлък, както и да изберем членове на обществения съвет. Членовете на обществения съвет ще следят активно за изпълнението на обществените задължения по дадената тема, както и ще могат да участват занапред при изготвянето на проекти и планирането на бъдещи велоалеи на територията на общината.

Срещата ще се състои на 15.01.2019 г. В сградата на Алианс Франсез Казанлък – Хексагон /с адрес гр. Казанлък, бул. “23 Пехотен Шипченски Полк” 99 – източно от бар Холидей (“Чепилски”) / от 18:00 часа.

С уважение,

СНЦ „Резонанс“ /представител – Станислав Петканов – тел: 0896 735867 /

СНЦ „Вихъръ“ / представител – Стелиян Славов – тел: 0889 449931 /

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here