Време е за подаване на Декларация за битовите отпадъци

0
357
????????????????????????????????????

Обръщаме внимание на собствениците на нежилищни имоти на територията на община Казанлък, физически и юридически лица, че всеки от тях трябва да подаде Декларация за битовите отпадъци до края на месец януари!

Декларациите, на база количество отпадъци /Приложение № 3/ за 2017 год. се подават в два екземпляра до 31.01.2017 год. в Дирекция „Местни приходи“ на община Казанлък:

– на адрес: гр.Казанлък, бул.“Княз Ал. Батенберг“ № 4, ет.5, стая № 10;

– по електронен път на e-mail: mp@municipality-kz.org;

– или чрез лицензиран пощенски оператор.

При неподаване в срок на посочената декларация, собствениците подлежат на санкция.

Промените са разписани в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 303 от 30.11.2016 год. на Общински съвет – Казанлък.

декларацията може да изтеглите от тук

Пресцентър на община Казанлък

 

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here