Близо 70% от фирмите на печалба, 16,8 % на загуба

0
306

3 107 или 20.8% от нефинансовите предприятия от региона, развиват дейност в Община Казанлък.  През 2016 година 69.6% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.8% със загуба и 13.6% с нулев резултат.

По данни на Националния статистически институт, за областта, най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети . Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 980, а на средните (50 – 249 заети) е 177. Големите предприятия с над 250 заети са 32.

Произведената продукция в област Стара Загора през 2016 г. възлиза на 6 997 млн. лв., като е отчетен спад от 0.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 35.8% от произведената продукция.

През 2016 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 9 958 млн. лева. Отчетен е ръст от 0.6% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 9 227 млн. лв., което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 9 231 млн. лв., като е отчетено намаление от 0.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 53.8%, а предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и от сектор „Строителство“ съответно 30.4 и 4.0%.

 

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора – 9 064 или 60.6% , а най – малък в община Николаево, където  развиват дейност 88 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here