Апостил издават в областната администрация

0
1389

Областните администрации вече издават документи със заверка „апостил“.

До този момент тя се извършваше само от Министерството на външните работи. От началото на годината в Областна администрация Стара Загора са издадени 6 апостила. Апостилът сам по себе си означава заверка. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, областните администрации се оправомощават да издават удостоверения по чл.3, ал.1 от Конвенцията, с които се легализират издавани от кметове и общински администрации документи. Въведената услуга има за цел да намали административната тежест за гражданите и бизнеса и е резултат от инициираните от Министерски съвет мерки за подобряване на административното обслужване.

До този момент, заверката за физически и юридически лица се извършваше само от Министерство на външните работи.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here