ЯЗОВИР КОПРИНКА

На 7 км западно от Казанлък
koprinka-dam-bulgaria-4Язовир Копринка е изключително  привлекателно място за жителите и гостите на Казанлък. Язовирът, чието старо име е Георги Димитров, се  намира на 390 м  надморска височина само на 7 км западно от града. Разположен е по поречието на река Тунджа в Долината на розите. Представлява голямо хидро-техническо съоръжение с площ 8,4 кв. Км. Водният му обем е 140 млн. кубични метра. Има множество речни ръкави и заливи.

Основното предназначение
на хидровъзела е комплексното koprinka-9използване –  напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство,  на водите на р. Тунджа, която събира водите си от южните склонове на централна Стара планина и северните склонове на Средна гора.
Идеята за изграждането на язовир на река Тунджа възниква в началото на миналия век. За тази цел през 1923 г. се създава водният синдикат „Тунджа“, който през

 

файл

1928 г. изготвя проект за язовирна стена при с. Копринка и за деривация до Стара Загора. Поради липса на средства синдикатът преустановява дейността си през 1935 година. След Втората световна война идеята се подновява и след обстойни проучвателни и проектни работи, извършени през 1946 г. от „Енергохидропроект“, специално създадената строителна секция „Копринка“ към Министерството на строежите започва строителството през 1947 година. Две години по-късно към Министерството на енергетиката се създава държавно стопанско предприятие „Копринка“, което продължава строителството и го завършва през 1955 година.                              738bf4Язовирната стена. Стената е дълга 610 м и е висока 44 м.
Изградена е по проект на инженерите Минчо Иванов и Иван Савов, а главният напоителен канал е проектиран от инж. Разсолков. Стената е тип – каменнозидана и земнонасипна дига. Преливникът разполага с 5 преливни клапи с електро-механично задвижване. Язовирната стена позволява посетителите да минават свободно от северния към южният бряг на съоръжението и да се наслаждават на невероятните панорамни гледки. Особено впечатляващи са пролетните и есенни залези.

Древният Севтополис.
В периода 1948 г. – 1954 г. при
строителството на язовир Копринка специалисти-археолози към Археологически институт при БАН изцяло проучват
открития на дъното на язовира древен тракийски град Севтополис – столицата на тракийското Одриско царство. Намерените в него ценности днес се пазят в Историческия музей. Останките  от тракийското  селище  лежат и до днес под водите на язовира. През 2005 г. арх. Жеко Тилев предложи проект за разкриването,

89898

съхраняването и възстановяването на град Севтополис (най-добре запазеният тракийски град в България) с помощта на язовирни стени около руините в средата на язовира. Реализацията на проекта, според него, би proektдала възможност на Севтополис да бъде отличен от ЮНЕСКО в Списъка на световното културно наследство и би го превърнал в туристическа дестинация със световно значение. Липсата на пари, на инвеститори  и разгорещени спорове „за” и „против” оставиха идеята без развитие.
2521_largeМясто за отдих, забавления и инициативи. Околностите на 1516_largeязовира са обрасли с борови гори и зеленина. В близост до брега работят търговски заведения. Плажната ивица е подходяща за краткотраен отдих. Населените  места в близост до язовира са гр. Павел баня и селата Копринка, Горно Черковище, Виден, Долно Сахране, Дунавци.                                                                                                             Всяка година през септември на голямата зелена поляна до язовира  се провежда Събор на русофилите. Тук се събират работилите и училите в Русия български граждани, както и всички  почитатели на Русия и руското изкуство. Социалистите от Старозагорска област ежегодно поднасят цветя на паметника на Георги Димитров.  Младежи организират тук екоакции и нощни купони с участието на популярни групи и изпълнители.
6, Koprinka, Bulgaria