МУЗЕЙ „КАПРОНИ”

Фирмен музей – „Капрони“АД, гр. Казанлък

Фирменият музей „Капрони“ съхранява експонати и документи от времето на основаването на фабриката като самолетна.

На 06.12.1926 год. в Казанлък е открито аеропланно училище. Година по-късно е сключен договор с чешката фирма „Аеро Прага“ за построяването на самолетна фабрика. В периода 1930-1942 г. Предприятето е Самолетна фабрика „Български Капрони“ . През този период фабриката става собственост на италианската фирма „Капрони“ и се специализира в производството на самолети. От 1933 -1936 г. технически директор е първият български инженер-авиоконструктор проф. Лазаров.По негови конструкции се изработват самолетите ДАР, ЛАЗ, КБ-3 „Чучулиги“. По-късно двуместни Гилба (папагали), КБ-11 „Фазан“- бойна разузнавателна машина, взела участие в първата фаза на Отечествената война и първите български радиоапарати „Капрони“ и бакелитови изделия. От 1942 -1945 г. предприятието е Държавна самолетна фабрика (ДСФ) – Казанлък с производство на учебни безмоторни самолети „Гренау Беби“, Войае (лястовичка) едноместен, Краних двуместен, реячи, учебни плъзгачи.

След 1945 г. производството на фирмата е ориентирано към хидравликата, като през 90-те години на 20-ти век превръща Казанлък в център на българската хидравлика.

На съхранение в единствения в България Музей на авиацията в Крумово през 2011 г. са предадени самолетите Капрони-КБ5 и ДАР-1.

 

ulitsa Gen. Stoletov 46, Kazanlak, Bulgaria