МУЗЕЙ „АРСЕНАЛ”

Казанлък, бул. „Розова долина“ 100, „Арсенал“ АД

026275555026275562

 

Музей „Арсенал“ се намира в парк на територията на „Арсенал“ АД в парк, недалеч от административната сграда. Разположен е на площ от 610 м2. Открит е за посетители на 18 октомври1974 г.

В началото е била устроена една зала – историческа експозиция със снимков и документален материал за миналото на предприятието.

026275560През 1994 г. една от залите е преустроена и в нея се експонират голяма част от изделията, произвеждащи се в „Арсенал“. В годините 1997-98 г. е извършена тематично-художествена актуализация и реконструкция на историческата зала.

Рекламно-исторически център. Днес музеят функционира като рекламно-исторически център с три зали – рекламна, историческа зала и зала за стари оръжейни системи. Тук се съхраняват около 1000 бр. оръжейни изделия и различни приспособления към тях.

026275565

 

В историческата зала е отразено богатото минало на предприятието от създаването му през 1878 г. Тук са намерили място: Указ №1 на княз Дондуков за създаването на Русенския артилерийски арсенал, снимка на проф. Ген. Симеон Ванков – първият негов началник, копие от Указ №10 на княз Фердинанд и Заповед за формиране на Софийски артилерийски арсенал, много копия от документи, фотоси на сгради и работни помещения. Запазени са Указът на цар Борис III за Държавната военна фабрика и копие от решението на XXI-то обикновено Народно събрание, снимката на тогавашния министър на войната ген. Иван Вълков, архивни фотоси от новосъздадените работилници, богат материал, илюстриращ разширяващата се дейност на фабриката.

 

026275568

След Втората световна война част от производствените мощности на фабриката се ориентират към гражданското производство.

В музея са експонирани дизелмотори, електромотори, акумулатори, радиатори, първият струг „Нилес“, струг модел 200, чугунени отливки, твърди пластини, милионният автомат „Калашников“ от 1982 г., паметни снимки от посещенията на легендарния конструктор и др.

Във фирмения музей са отразени и мащабните непроизводствени дейности: социално-културна и спортно-туристическа дейност, резултат от които са изградените множество хижи, почивни бази, профилакториум, здравно заведение, спортен комплекс с хотел, библиотеки, дом на културата, детска градина, средно професионално техническо училище по машиностроение и др.

026275570

Рекламната зала е най-атрактивната част от музея „Арсенал“.

Продуктовата листа с изделия на „Арсенал“ е изключително богата и в тази зала са представени по-голямата част от изделията. Тук е експонирано и най-новото и актуално производство на „Арсенал“ – специално и гражданско.

От гражданското производство на „Арсенал“ най-авторитетни са твърдите пластини и монолитна модулна система „Варилок“ по лиценз на „Сандвик Коромант“- Швеция, инструментодържачи по лиценз на „Валтер АГ –Тюбинген“ – Германия. Лицензното производство е допълнено от цветни снимки на обработващи центри на фирма „Ямазаки“ – Япония.

Зала за стари оръжия. Третата зала е предназначена за почитатели и колекционери на отдавна забравено старинно и уникално оръжие, което може да се види само на 026275573филмови ленти.

В просторното фоайе на Рекламно-историческия център посетителите могат да видят рекламни видеофилми за производствените порцеси, монтажа и изпитванията на образците в различни екстремални условия, записи от участия в международни изложения.

Всяка година в началото на октомври по време на фирмения празник, който е и Ден на отворените врати, музеят посреща ветерани на „Арсенал“ и гости от Казанлък и страната.

 

608, 6100 Kazanlak, Bulgaria