КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА ОТ ИЗТОЧЕН ОБРЯД „СВ. ЙОСИФ”

Казанлък , ул. „Пейо Яворов“ №13

Телефон – 0431 62115;

Е-mail: [email protected]

0001Строежът е започнат през 1920 – 1921 г. от епископ Епифани Шанов и отец Йосиф Раданов с преустройство на съществуваща сграда.

В храма служат свещеници от католическото монашеско общество Салезианите на Дон Боско.

Храмът е посветен на Свети Йосиф и носи неговото име.

През 1956 г. дейността на църквата е преустановена и сградата е преустроена в детска градина, но по-късно отново е подновена.

Има изграден център за работа с деца и младежи „Оазис“. Организират се редица благотворителни акции.

 

ulitsa Peyo Yavorov 9-17, Kazanlak, Bulgaria