КАЗАНЛЪШКА ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА

Казанлък,  парк „Тюлбето”
Работно време: 09:00 – 17:30
Тел. 0431/64750
trakiiskagrobnizakazanlushka-grobnica-1
Под закрилата на ЮНЕСКО. Казанлъшката тракийска гробница е забележителен паметник на тракийското изкуство от ранноелинистичната епоха у нас, част от световното наследство. Тя е първият български паметник, включен в списъка на ЮНЕСКО и е под закрилата на организацията от 1979 г. Решенето е взето на сесията на Комитета за световно културно и природно наследство, състояла се в гр. Луксор, Египет. Казанлъшката тракийска гробница е една от най-атрактивните – не само в Долината на тракийските владетели и в България, но и в света. Включена е в списъка на 100-те национални туристически обекти.
Датира от края на 4 и началото на 3 век пр. Хр. Състои се от преддверия, коридор /622_85_d9677fc3_6192дромос/ и куполна гробна камера. Казанлъшката гробница има най-добре запазенаите и с най-висока художествена стойност стенописи у нас, свързани с тракийското изкуство. В коридора са изписани бойни сцени, в камерата – декоративни фризове: композиция, изобразяваща символичното изпращане на починалия владетел и три препускащи колесници.
Архитектура. По своя архитектурен план тя принадлежи към куполните гробници, характерни за гробната архитектура на Тракия от края на V до началото на ІІІ век пр. Хр. Световната си известност паметникът дължи на забележителните стенописи, заемащи обща площ от 40 кв. метра, в коридора и куполното помещение – едни от най-добре запазените произведения на античната живопис на ранноелинистичната епоха. Повечето от боите имат минерален произход. Използвани са 4 основни цвята – бял, черен, червен и жълт и богата гама от нюансите им. Тя е единственият в България цялостно съхранен паметник на живописта от ранноелинистичната епоха (IV-III в.) и е истински шедьовър на тракийската архитектура. Изобразено е историческо събитие, свързано с живота на погребания в гробницата знатен тракийски владетел.

tomb_kazanlak2

Могилата, в която е открита гробницата, е била висока 7 м, с диаметър на основата 40 метра. Тя
е била естествен завършек на хълмистото възвишение „Тюлбето”, което се намира в североизточния край на Казанлък. Легендата разказва, че тук е ил погребан основателят на града Съраджа паша.
Гробницата е открита на 19 април 1944 г. Откриват я войници от противовъздушната охрана при прокопаване в могилата на галерия за противосамолетно скривалище. Пред очите им се разкрила невероятна гледка: цветни декоративни и фигурални изображения от един непознат свят.
Музеят в Казанлък, в лицето на дългогодишния му директор Димитър Чорбаджийски-Чудомир и неговите сътрудници веднага вземат мерки за запазването на паметника, стенописите били почистени и на места – укрепени.

20_6190

Какво е намерено в гробницата? В гробната камера са намерени незначителен брой предмети – знак, че тя е била ограбена още в древността. На пода лежали: повалена остродънна глинеста амфора, човешки кости, изгнили останки от дърво, железни гвоздеи, късове от
Извън гробницата били открити две жертвени огнища със следи от жертвоприношение. Открита била и изкусно изработена от тънък сребърен лист каничка, шийката на която е съдове – местна изработка и вносна гръцка керамика. След почистването на дебелия слой прах били открити: няколко малки сухо позлатени мъниста от глина, част от желязна юзда, железен връх за копие, силно ръждясал и раздробен на късове крив нож, три осмолистни розетки от глина, боядисани в бяло, с оцветени в небесносиньо тичинки на цветчетата; сухо позлатена глинена розетка с 28 листенца, малка златна халка,140 съвършено дребни златни „копченца” и лентички, пришити към някаква тъкан, вероятно от облеклото на знатните покойници.
tomb_kazanlak3украсена с позлатен пояс от гравирани лаврови листа.
Върху оцветените стен на дромос и гробната камера са запазени останки от железни куки, върху които вероятно са били окачен погребални дарове.
Кой е погребан тук? Според антропологическите изследвания, тук били погребани двама души , единият от тях – жена. Следователно, гробницата е съхранявала останките на една знатна тракийска фамилия. Покойниците били погребани, без да бъдат изгорени, положени в дървени саркофази или върху погребални легла. Не е установено дали погребенията са извършени едновременно. Едно от предположенията е, че тук е погребан цар Ройгос, управлявал по нашите земи непосредствено след Севт ІІІ.
Информация за посетителите. Оригиналната гробница е затворена и добре укрепена, с изградена специална защитна постройка с климатична инсталация, която осигурява условия за запазване на стенописите. Туристите могат да разгледат нейно точно копие, построено в съседство.
ulitsa „Tyulbenska“ 10, 6100 Kazanlak, Bulgaria